fredag 25 december 2009

Barnforum startas av kungafamiljen

Kungen och drottningen bekymrar sig särskilt för alla barn i världen och i Sverige. De startar en verksamhet för att se till att bankonventionen efterlevs i världen och i Sverige.

Det är en gammal dröm som går i uppfyllelse för dem och de hoppas att det första forumet ska kunna komma till stånd nästa år.

Här nedan kan ni läsa Artikel 9 i Barnkonventionen, som Sverige inte upprätthåller. I Sverige är det omkring 40 000 barn, som inte får träffa sina pappor.

En av dem är Joakim Ramstedt och en annan är min nye ingifte släkting, som inte har fått se sina barn på över tre år sedan hans ex anklagade honom för sexuella övergrepp på barnen. Han är frikänd sedan länge.

Art. 9 Åtskiljande från föräldrar

1. Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt i ett särskilt fall, t ex vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste fattas angående barnets vistelseort.

2. Vid förfaranden enligt punkt 1 i denna artikel skall alla berörda parter beredas möjlighet att delta i förfarandet och att lägga fram sina synpunkter.

3. Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.

2 kommentarer:

 1. Kanske tom. Kungen och Siliva indirekt kan ge Daddy/Joakim pris via detta forum.


  Alla barns rätt.

  De steg framåt som sker för att Barnkonventionen och rättssäkerheten skall få gå framåt.

  Det kommer nog at bli bättre nästa år.  Leroy

  SvaraRadera
 2. God tanke Leroy... jag undrade just om de är medvetna om att pappor kan berövas sina rättigheter på det här viset. Och att barnen kan tas ifrån sina pappor.

  Vi får väl upplysa dem. Barnkonventionen borde vara lag. Då skulle barnen kunna vila tryggt i den. Som det nu är kan de bollas hit och dit av föräldrar, som inte begriper bättre.

  Tror jag ska skriva till dem.

  SvaraRadera