torsdag 17 november 2011

Rättegång om hot mot journalist

Per Sydvik på Göteborgs-Posten hotades och trakasserades när han bevakade en rättegång.

Detta av ett par kvinnor i ålder 22 respektive 16 år. De försökte ta ifrån honom hans plastpåse med material och sade åt honom att sluta skriva om de båda männen, som var anklagade.

Nu när deras hot har gått till rättegång så nekar de båda. Det hela har haft sin upprinnelse i att två tvillingar har stått inför rätta. De har begått en lång rad brott, men varit svåra att åtala eftersom deras identitet varit svår att fastställa.

De åtalade tvillingarna var 18-åriga syrianer. När Per Sydvik bevakade rättegången av dessa bröder konstaterade en kvinna att han var Per Sydvik och flera i salen ville att han skulle lämna rättegången. Den fick avbrytas för att lugna stämningen.

Efteråt förföljdes journalisten till tidningshuset och kvinnorna försökte ta hans plastpåse med domstolshandlingar och anteckningar. Vakterna fick ingripa för att få bort kvinnorna. De blev omhändertagna av polis.

Per Sydvik har berättat att han har fått mottaga flera hot per telefon innan rättegången där kvinnoröster förbjudit honom att delta vid rättegången samt uppmanat honom att avlägsna den ursprungliga artikeln om han inte ville råka illa ut.

Flera av tidningens medarbetare följde med Per Sydvik till rättegången, när den fortsatte för att visa att de inte skulle låta sig skrämmas bort.

De båda tvillingbröderna har dömts till fängelse i ett år och tio månader för bland annat rån mot en spelbutik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar