måndag 21 november 2011

Det populära partiet

PP fick egen majoritet i Spanien, det betyder att efter åtta år av socialiststyre tar nu de konservativa över.

Partido Popular, det folkliga och populäraste partiet, fick omkring 44 procent av rösterna och får egen majoritet. Socialisterna låg på omkring 29 procent av folkets röster.

Arbetslösheten ligger kring drygt 20 procent i Spanien och bland ungdomarna är kring hälften arbetslösa. Det behövs en åtstramning och en genomgripande rensning i offentlig verksamhet. Så tycker ungdomarna.

Det måste till en ny politik, som inriktar sig på hur landet verkligen ligger. Den nye premiärministern Mariano Rajoy har ett hårt arbete framför sig.

Det blir säkert sämre innan det blir bättre precis som i Grekland och Italien.

Valet i Spanien gällde de 350 platserna i underhuset, kongressen, samt de 208 valbara platserna i överhuset, senaten. I det senaste valet, i mars 2008, fick socialistpartiet PSOE 43,9 procent i kongressvalet mot 39,9 för konservativa PP.

Detta betydde att PSOE behöll makten då, med stöd från några av landets många regionala partier. PP satt senast vid makten 1996–2004.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar