fredag 4 november 2011

En Kafkaprocess

Det säger Marianne Ersson att hon nu blir utsatt för eftersom hon är utpekad på Stasilistan, som spion för Östtyskland. Hon är mycket upprörd för hon har aldrig varit detta, däremot har hon spionerat för Sveriges räkning.

Professor Birgitta Almgren har beskrivit henne så ingående i sin bok om Stasilistan, att Expressen ringde på hennes dörr en dag i september. Hon var lätt att känna igen i boken.

Jag gillar inte Birgitta Almgren och hennes sätt att forska. Det har jag skrivit om här förut. Jag avskyr hemligheter och tystnad.

Själv har jag skrivit en hel dagbok, som heter Ett Sekel av Tystnad, som handlar om tystnad och hemligheter på alla nivåer. Såväl i familj och släkt som på nationell nivå. Hur dumheten bedrar visheten och får människor att fatta beslut, som de inte ens begriper också på riksdagsnivå.

Jag tyckte från början att Birgitta Almgren borde ha publicerat listan och gått i finkan för det. Det hade varit ett hederligt handlande så att vi äntligen får lite klarspråk i den här affären. Och så att människor som Marianne Ersson kan försvara sig och slipper slåss mot något hemligt.
Birgitta Almgren är nu föremål för JO:s Anna Skarheds undersökning ifall hon har brutit med den överenskommelse som hon hade med Säpo. Det var ju inte meningen att det skulle gå att identifiera enskilda människor.

Enligt Marianne Ersson har professor Birgitta Almgren ändrat på källorna hon hade tillgång till och skrivit motsatsen till det som står där. Det såg Marianne Ersson när hon i oktober blev insläppt och fick läsa om sig själv i Säpos arkiv. Vem ska vi nu lita på?
Dessutom har två personer till vänt sig till Säpo för att de är så lätt igenkännliga i boken att en av dem har blivit hotad per telefon.

Offentliggör Stasilistan! Det är också flera riksdagspartier inne på, att frigöra materialet så fler än Birgitta Almgren får se det. Och nu bjuds partierna in av justitieminister Beatrice Ask för att diskutera detta med offentliggörande. Så bra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar