söndag 2 mars 2014

Jag fick ett brev från Göran Hägglund

UPPDATERAT
Han skriver till mig att han förstår att det är svårt att kunna betala för tänderna på gamla dagar och också att det är besvärligt med att ha lite i pension. Jag skummade brevet från kd-ledaren socialminister Göran Hägglund och tänkte sedan inte så mycket mer på det. Det var ett väntat svar, där byråkrater alltid skriver att vi har gjort detta och detta, men aldrig riktigt svarar ändå. Ibland har jag skrivit till regeringen och det blir alltid mer eller mindre blaha-svar. Men det fanns en ton av medkänsla i just det här brevet, inte så byråkratiskt som det brukade vara från sosseregeringen.

Mina tänder som jag skrev om till regeringen är fortfarande inte okej. Jag har en infektion i en stor kindtand, som jag måste ringa om i morgon till specialisten, som genomförde rotfyllningen i den tanden. Tanden är svullen upp i käken och gör en del ont precis som tandköttet, men tandläkaren har sagt att jag får inte ta mer penicillin, har redan tagit två kurer. Han måste kunna se varifrån själva infektionen härrör. Jag har på sätt och vis betalat en massa pengar (nästan 14 000) för i stort sett ingenting (betalningen dock för två rotfyllda tänder) och ännu har det inte gått att sätta en krona på den tanden. Den kostnaden är kvar. Hade det kanske varit bättre att dra ut den på en gång? Istället för att behöva lida länge? Och betala dyrt för detta lidande? Är inte detta en smula tortyr med statsmakternas goda minne? F-kassan kollar allt som tandläkare gör.

Situationen för pensionärer är illavarslande och häromdagen skrev Curt Persson i PRO en debattartikel om hur orättvist svenska pensionärer behandlas i jämförelse med alla andra pensionärer i andra länder. Men ingen bryr sig. Det är så det ska vara att bli gammal. Tänder är inte något man behöver och inte heller att kunna unna sig något som man tidigare har gjort som löntagare. Det ska enbart gå att överleva. Det är straffbeskattning som gäller. Och sänkning av pensionerna. Pensionärerna ska få betala och betala igen. För vi som tillhör 40-talisterna har gjort det många gånger under våra liv.

Tack och lov så har jag personligen haft två pappor (en biologisk och en andrapappa), som har lämnat arv till mig. Annars hade jag fått sälja allt jag äger och varit tvungen att flytta, och nu har jag stora barn, som hjälper mig med att betala tänderna. Så jag slipper tigga om pengar från andra. Men ska det vara så? Ska inte var och en klara sig själv i Sverige? Jag är inte ensam om detta utan 450 000 kvinnor har fattigpension i Sverige. Omkring en miljon, både kvinnor och män har låga pensioner. Jag söker själv jobb för att återigen kunna försörja mig. Vi får se om jag kan få något. För sådana människor som socialministern är tänder naturligtvis inte något problem. Det är säkerligen svårt att föreställa sig hur det är att inte ha råd att laga tänderna.

Här kan ni läsa brevet från socialminister Göran Hägglund:

S2014/329/Sr
Ann Helena Rudberg


Hej Ann Helena,

Tack för ditt e-brev. Du skrev ursprungligen till statsminister Fredrik Reinfeldt men då frågan främst rör mina ansvarsområden vill jag gärna svara dig.

Utifrån vad du skriver förstår jag det som att du upplever en svår situation när det gäller möjligheten att betala för de behandlingar som du varit och fortfarande är i behov av från tandvården. Jag beklagar verkligen det upphov till oro som dessa utgifter har medfört för dig!

Till att börja med vill jag säga att regeringen har stor förståelse för att många tycker att det kostar mycket att gå till tandläkaren. Under den förra mandatperioden genomförde regeringen en reform av det statliga tandvårdsstödet, vilket var ett viktigt steg för att begränsa den enskildes tandvårdskostnader och som framförallt hjälper dem som har höga kostnader för tandvård. Bestämmelser om ett allmänt tandvårdsbidrag (den så kallade tandvårdschecken) och ett högkostnadsskydd infördes genom en ny lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd.

Det allmänna tandvårdsbidraget ger en tandvårdscheck på antingen 150 eller 300 kronor per år.Högkostnadsskyddet innebär att kostnader för den enskilde under en tolvmånadersperiod, mellan 3 001-15 000 kronor ersätts med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får individen betala själv. Vårdgivaren får ersättning av staten per utförd åtgärd.

Regeringen såg också ett behov av att skapa ett ytterligare steg i tandvårdsreformen och därför infördes den 1 januari 2013 ett tvådelat stöd för att möta de olika behov som finns hos personer som drabbats av sjukdom eller funktionsnedsättning.  

Den första delen består av ett särskilt tandvårdsbidrag inom ramen för det statliga tandvårdsstödet. Bidraget får användas för betalning av förebyggande tandvårdsåtgärder. Bidraget riktas till de personer som löper ökad risk för försämrad tandhälsa på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och där risken kan minskas genom förebyggande tandvård. Däribland inräknas de som lider av till exempel Sjögrens syndrom. Syftet är att bidraget ska möjliggöra och uppmuntra till förebyggande tandvård. Cirka 300 000 personer beräknar man kommer att omfattas av detta stöd, som uppgår till 600 kronor per halvår och gäller från och med den 1 januari och 1 juli varje år. Bidraget får delas men inte sparas till nästa halvår.

Den andra delen av det nya stödet innebär att personer som får stora tandvårdsbehov till följd av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och där förebyggande tandvård inte är tillräckligt ska få sina behov tillgodosedda inom ramen för landstingens skyldighet att erbjuda tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Målet är att undanröja ekonomiska hinder så att dessa utsatta personer ska få sina tand- och vårdbehov tillgodosedda.

Vidare kan det vara särskilt svårt för pensionärer med låg inkomst och äldre som har sammansatta vård- och omsorgsbehov att få pengarna att räcka till. Regeringen valde därför att höja bostadstillägget från 2013 med 170 kronor i månaden. Bostadstillägget höjdes även år 2012 och även gränsen för skälig levnadsnivå inom förmånerna, särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, har höjts med motsvarande belopp.

I det här sammanhanget vill jag även nämna att regeringen fram till år 2014 avsätter 3,75 miljarder kronor för att förbättra vården för de mest sjuka äldre och att regeringen anslagit 400 miljoner kronor till ett stimulansbidrag till landstingens arbete med patientsäkerhet.

Vidare för att förbättra situationen för Sveriges pensionärer har regeringen sänkt skatten för pensionärer i tre steg under åren 2009-2011. 2013 genomfördes ytterligare en sänkning av skatten för pensionärer med mellan 500-700 kronor per år för de flesta pensionärer, och nu i år har skatten för pensionärer sänkts med 2,5 miljarder, 1,35 miljarder kronor mer än den reformambition som återstod i Alliansens valmanifest. Sett över de senaste sju åren kommer skattelättnaderna för pensionärerna att uppgå till 16,45 miljarder kronor med den skattesänkning som senast har genomförts. Jämfört med 2006, innan regeringen tillträdde, kommer en garantipensionär, en pensionär med låg pension, att ha cirka 1 900 kronor mer i disponibel inkomst varje månad. En genomsnittlig pensionär kommer att ha cirka 2 100 kronor mer kvar.

Jag vill jag även nämna något om överföringen från AP-fonderna till statsbudgeten då du även berör detta i ditt brev.

Kostnadsfördelningen mellan staten och AP-fonderna förändrades när ålderspensionssystemet reformerades. Kostnaderna för staten ökade genom att bland annat kostnaderna för förtidspension/sjukersättning helt övergick till staten. Statens ökade kostnader beräknades motsvara en engångsöverföring på 300-350 miljarder kronor i 1999 års penningvärde. Ett belopp motsvarande sammanlagt 258 miljarder kronor har därför förts över från pensionssystemet till statsbudgeten.

Hur mycket som skulle föras över var en balansgång mellan statsbudgetens legitima intresse om kompensation och pensionärernas intresse av att pensionssystemet kan klara sitt åtagande.

Avslutningsvis vill jag understryka att jag anser att den reform som regeringen har genomfört gällande tandvården är mycket viktig för att kunna begränsa människors höga kostnader för tandåtgärder och behandlingar. Det är dock viktigt att fortsätta arbetet med att göra det enklare för fler att besöka tandläkaren och därför är dina synpunkter viktiga för mig i det fortsatta arbetet med att se till att fler får den hjälp och det stöd de behöver. Jag hoppas att mitt svar visar på den vilja som finns inom regeringen till att både se till att fler kan ha råd att vända sig till tandvården och att regeringen prioriterar satsningar för pensionärer som har det ekonomiskt svårt att få ihop sin vardag.

Tack än en gång för att du tog dig tid att skriva till regeringen om dessa angelägna frågor! Jag önskar dig allt gott!


Stockholm i februari 2014

Med varma hälsningarGöran Hägglund


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Registrator
Socialdepartementet
Tel. vx 08-405 10 00
Fax. 08-723 11 91
s.registrator@regeringskansliet.se
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


9.4.2014
Äntligen rör det en smula på sig i debatten om tänderna. Här ett inlägg på DN Debatt om att tandvård och tänder ska räknas till kroppen. Just i dag är det verkligen aktuellt för mig, som har gått med ont i tänderna sedan förra året och nu i dag ska opereras hos tandläkare. Hoppas nu att högkostnadsskyddet har slagit till, har betalat mer än 15 000 i år. Där lär ju gränsen gå, men man vet aldrig. Det beror på vilken tand. 

5 kommentarer:

 1. Jag har för mig att just rotfyllning brukar det vara garanti på. Eftersom det ofta riskerar att bli fel under ytan. Och att man inte vill jobba för genomgripande i onödan med lagningen. Det är ju ett visst hantverk. Samt att patienten inte har sig själv att skylla ifall behandlingen inte fungerar direkt. Om man kommer tillbaka inom en viss tid. Kanske har jag fel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo det är klart att man kan få så mycket hjälp man behöver. Men det kostar. Det finns ett högkostnadsskydd på 8 000 kronor per tand och år. Så man kan göra av med en massa pengar varje år om man har otur med detta. Jfr med sjukvården där högkostnadsskyddet ligger på en dryg tusenlapp för hela kroppen (utom tänderna då). Sedan är det gratis. Vilken ohygglig skillnad! Men det där vet inte ungdomar och medelålders för de drabbas inte.

   Radera
  2. Men garantin borde innebära att det inte kostar något om behandlingen inte fungerade korekt. Eller?

   Kanske bara är vissa tandläkare som har den policyn.

   Radera
  3. Nej så är det inte. Vi är inte bilar som har garanti i tre månader eller så. Utan vi får betala upp till 8 000 för en tand, sedan blir det gratis. Det är så det är uppgjort. Men som du ser där uppe i brevet så skriver Hägglund att efter att 15 000 är betalt så blir 85 procent ersatt. Jag borde vara inne på det snart eftersom jag redan har betalat närmare 14 000 i år, men nu säger min tandläkare att jag ändå måste sätta tillbaka en trasig krona. Får väl diskutera saken med henne. Verkar konstigt.

   Radera
 2. Jo så här är det att sjuan, som den här tanden heter (framför visdomständerna) omfattas inte av något högkostnadsskydd för kronor, så det som går att göra är en dålig krona som säkerligen kommer att lossa, säger min tandläkare. Ryktesvägen sägs att dessa tänder från i höst ska omfattas av ett bättre högkostnadsskydd, men det är inte säkert. Så där gäller inte den 15 000 kronors gräns som Hägglund har beskrivit. Utan det blir upp till 8 000 för varje tand. Så krångligt! Och har fortfarande tandvärk. Ska försöka få det fixat nästa vecka. Vet således inte vad allt detta kommer att kosta. Återkommer.

  SvaraRadera