tisdag 28 augusti 2012

Bevara Bunge

Det är lätt att röras till tårar över de unga och engagerade ansikten som möter i Bunge på Gotland. Demonstranterna  mot den kalkbrytning som ska ske är ett fåtal och har ingen chans mot poliser och avverkare. De ljuger dessutom för demonstranterna och startar fällning av tallar så fort det ljusnar istället för att vänta till utlovade klockan sju.

Således kan inte demonstranterna lita på polisen. Nej, det är så att polisen ska inte hjälpa demonstranterna att demonstrera. De ska inte släppa in dem på området så att de kan hindra avverkningen av skog.

Detsamma hände när den berömda eken fälldes som stod mitt i gatan i Stockholm vid tv-huset. Plötsligt fanns motorsågarna där.

Frågan är då ska myndighetsbeslut godkännas? Även om demonstranter säger nej? I vårt nuvarande samhälle har vi ordnat det så att företag och myndigheter har rätt att göra det de gör.

Miljöprövningen i mark- och miljödomstolen kom fram till ett ja till brytning. Detta är överklagat, men har inte stoppat att företaget nu börjar sitt arbete. Miljöverdomstolen tillstyrkte i början av juli.

Nordkalk har omkring hundra anställda och det nuvarande kalkbrottet på Gotland håller på att tömmas. Företaget menar att Naturvårdsverket och miljörörelsen inte har någon vetorätt och att tillståndet för brytningen har gått korrekt till i alla instanser.

Det var den förra socialdemokratiska regeringen som tillstyrkte brytning till att börja med och nu återstår Högsta domstolen för att få stopp på den.

1 kommentar: