lördag 2 januari 2010

Kollisionen mellan västerlandet och radikal islam

Det finns en sorts medvetandets utväljande, som sätter gränser för hur mycket vi uppfattar av allt som finns. Detta hänger ihop med att vi skapar inre uppfattningar, som vi sedan ser som sanna.

Att det skapas inom oss en föreställning eller en idé, som vi sedan håller fast vid. När vi säger att Allah är stor, Gud är god, livet är orättvist, kvinnor är mystiska varelser eller män är våldsamma så har vi skapat en slutsats, som de har tagit generationers erfarenhet att reducera till detta.

Det vi har kommit fram till kan vara rätt eller fel. Det är inte det primära. Tro och föreställningar håller ihop oss, både som individer och som samhälle. Inom oss går vi alltid omkring med en slags databas med vad vi anser är grundläggande information. Detta är den syn på världen, som vi har tagit till oss.

Vi behöver detta, för det gör att vi överlever. Vi har lärt oss att betrakta snön utanför fönstret och de tio graders kyla, som det är just nu och vet att det ser vackert ut, men är livsfarligt att befinna sig i för länge utan vettiga kläder. Eftersom vi alla har den sortens föreställningar, som har getts oss av tidigare generationer, så anser en del vetenskapsmän att detta är våra virtuella gener.

Den engelske evolutionsbiologen Richard Dawkins har kallat den sortens "mentala gener" för memer. En mem sprider sig från individ till individ tills hela samhället har tagit del av detta. Vi tar inte del av allting, för om vi gjorde det och tog till oss alla idéer och skapade memer skulle vi inte kunna upprätthålla en sammanhängande bild av världen.

Vad vi istället ständigt försöker göra är att skapa gynnsamma memer, sådana som kan kreera en sammanhållande och tillförlitlig världssyn.

Detta fasthållande av syner av världen pågår ständigt runt omkring oss. Vi behöver egentligen själva inte vara med om några upplevelser som individer, för att känna att vi tycker likadant, som vårt samhälle. Vi kan ta till oss gynnsamma eller ogynnsamma föreställningar om världen genom att detta överförs till oss likt kroppsliga bakterier på gott och ont.

På så vis kan hela samhällen strida och dö för en Gud eller en föreställning, som inte alla individer har någon upplevelse av. Det ingår helt enkelt i vår kapacitet som människor. Hur vi har utvecklats genom årtusendena. Som sagt det spelar ingen roll om denna inbyggda, inkorporerade föreställning är sann eller inte.

När västerlandet nu kolliderar med radikal islam, så känns det som om vi måste klamra oss fast vid den ena eller andra föreställningen, som har bildat memer inom oss. Två människor med olika världssyn kan se exakt samma sakförhållande och tolka detta helt olika.

En man kan gå förbi en kvinna med ett klarrött lysande läppstift, känna en svag doft av vin från henne och lägga märke till att hon är barhuvad. En man behöver inte lägga några värderingar i detta eller tycka något om det. Men enligt mem-teorin så har något hänt.

Åsynen av kvinnan tar sig in i hjärnan, som rådata via synnerven, men mannen i fråga kan inte se henne förrän dessa grundläggande impulser har omvandlats genom mannens tolkning av världen. Mannen har inom sig en serie med filter och föreställningar som kan vara kopplade till minnen, associationer och bedömningar.

En medeltida munk, en viktoriansk engelsman, en nutida svensk på väg från krogen, en amerikansk man från 50-talet eller en konservativ muslim tolkar dessa impulser på sina olika sätt. Negativt eller positivt. Glädjande eller stressande.

En grundläggande världssyn ristar in sina fixerade spår i oss. Vi har vårt nervsystem uppdelat i det somatiska och det autonoma. Allt som vi är medvetna om kommer från det somatiska nervsystemet. Allt omedvetet från det autonoma.

Memerna intar en mellanställning, något dunkelt mellan dessa kroppsliga system. När vi tex inte kan bli av med en melodi, som har fastnat i huvudet så har vi råkat ut för ett mem-beteende. Vi är medvetna om melodin, men omedvetna om varför vi inte kan slippa den.

Vi använder memer för att skapa mening åt våra upplevelser. De blir ett slags byggstenar i det bygge av verkligheten, som vi ständigt håller på med.

För att upplösa en stark upplevelse, som har format ett djupt mem hos oss, så behöver vi möta detta på rätt nivå. Vi behöver iaktta oss själva utan att koppla in bedömning.

Detta betyder att stå vid sidan av sina egna föreställningar, att inte gripas av impulserna av begär, åtrå, avsky eller motvilja. Ifall vi lyckas med detta kan vi kliva ur vårt eget lagrade medvetande och se det som brukar kallas fältet av intelligens.

Det är ett slags bevittnande, som kan inträffa i stillhet, då vi kan ta till oss en helhet utan vinst- eller förlustaspekter. Vi har alltid ett sinne konstruerat av memer, alla bär vi på ett fragmenterat sinne, vi bär alla på åsikter, fördomar och mentala virus.

Vi har sett stora kollisioner mellan djupt upplevda memer under alla årtusenden. Vi står ständigt likt en dator i fältet mellan ettor och nollor och vad som skapas beror på vår egen mänskliga förmåga.

PS. Dessa tankar är en del av mina memer och de delas av bla Deepak Chopra. Läs tex hans bok Livet efter döden, som handlar om bla detta och varifrån detta till stor del är hämtat. DS

2 kommentarer:

 1. Ann. Min kommentar skulle egentligen stått under det du skrivit ovan. Du hittade min artikel i DN om Depac Chopra. Jo, visst har du rätt. Jag var tvungen att skriva kritiskt och distanserat - annars hade jag inte fått in artikeln. Men jag tycker att Depac har rätt i det mesta. Ändå är det en svår väg - uppmärksamheten och medvetandets värld - där man accepterar de känslor man har - och sedan låter dem försvinna ganom bevittnande - det handlar om uppvaknande till en underbar värld utan att döma.

  SvaraRadera
 2. Du har begripit Gitta! Och samtidigt måste vi passa in i den här världen omkring oss, där verkligheten tränger sig på genom minus tio grader och att vi måste underhålla vår kropp och tjäna pengar.

  Allt sådana där reala fakta, som kan göra den mest utvecklade av oss frustrerade om det blir för stora påfrestningar.

  Men enligt Chopra är den andra världen den som allt utgår ifrån, vilket han menar att också kvantfysiken har kommit fram till. Det handlar om noll-ett, att universum i varje sekund försvinner och framträder igen.

  Här är din artikel en gång till: http://www.dn.se/insidan/profet-som-vill-gora-oss-yngre-1.76457

  SvaraRadera