tisdag 3 december 2013

Sveriges skola är undermålig

UPPDATERAT
Särskilt i resultaten i matematik, läsförmåga och naturvetenskap. Det framgick när den senaste Pisa-undersökningen släpptes i dag. Utförsbacken har pågått i 20 år och Sverige behöver något stort för att kunna förbättra skolans resultat som att lärarnas löner förbättras och att eleverna får tillbaka respekten för denna skola. 

Staten måste återigen ta ett större ansvar för styrningen och finansieringen av skolan. Det går inte längre att ha skolan som något en del ska bli rika på i vanlig entreprenörsanda. Resultaten mellan olika skolor, kommuner och elevgrupper är stora, vilket återigen beror av styrningen.

Lärare måste vidareutbildas så att de förblir kompetenta inom sina områden. De bästa lärarna ska bli rektorer och inte någon som trots allt tycker att den kan ta på sig ansvaret. De ska inte vara administratörer, som gömmer sig, utan ledare som jobbar med att förbättra undervisningen. 

Inget annat land har i OECD-undersökningen så stort tapp som Sverige när det gäller elevers kunskap i matematik. Ännu en nedåtgående kurva, som delvis beror av att vi importerar många barn till Sverige. Befolkningen har ökat med 11 procent sedan 1990. Det här gäller 15-åringar och är en undersökning som genomförs vart tredje år. Det är Asien som leder i undersökningen och i Europa ligger Nederländerna och Schweiz i topp.
4.12.2013
Här skriver DN:s ledarredaktion om detta. Skolan borde ha förstatligats sade utbildningsminister Björklund och eleverna har lämnats alltför ensamma med sitt pluggande. Inte tillräckligt lärarhandledda.
6:57
När Gomorron-TV diskuterade detta alldeles nyss blev det läsförståelse som blev huvudordet. Barnen förstår inte längre en text. De är uppkopplade genom datorer och läsplattor och kan inte längre prata om en text, eller får inte göra det. Och förstår man inte ord så kan man inte heller förstå matematik eller naturvetenskap.

Sverige ligger långt framme där sades det. För vi är så uppkopplade hela tiden. Språket kommer således att råka ut för samma sak i andra länder menades det när de börjar använda datorer lika mycket som vi.

Dock fanns aldrig elefanten i rummet uttalad: att vi har skolor med barn som talar hundra olika språk. Hur ska barn kunna förstå svenska skriftspråket om de inte talar det först? Och där är läsplattor också det senaste. De delas ut till dessa barn. Dessutom ska barn inte längre lära sig att skriva själva. Det gör ju datorerna så bra åt dem. Bort med papper och penna och böcker! Detta anses vara en demokratisk rättighet, så att invandrarbarn är jämställda med svenska. Rent tekniskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar