måndag 2 december 2013

En ny världsordning

Det är då och då aktuellt med att låta hela världen styras av en centralmakt och vi har fått denna idé som människor nu igen genom det domedagshot vi har skapat i klimatet. Det behöver naturligtvis inte vara verkligt utan huvudsaken är att vi politiskt och mänskligt är övertygade om det.

Tre män skriver om detta på DN Debatt i dag. Vi lever i en värld där vi kan utrota oss själva och är det inte genom det förintande kriget så går det alltid att dra till med klimatet. Jag är ingen vän av klimatundergången, men detta är en trosfråga så det kan bli väldigt känslobetonat.

Så stod den filippinske delegaten Naderev Sanos senast på klimatmötet i Warszawa och beskrev den cyklon som hade drabbat hans land som orsakad av andra jordbors förstörande koldioxidutsläpp. Men FN:s klimatpanel stödjer inte detta påstående. Det blir inte fler cykloner för att det blir varmare. Extrema väderhändelser har inte ökat i världen.

Med klimatet som förevändning vill människor inrätta diktaturer. Tvinga människor att ta sitt ansvar och sluta släppa ut koldioxid. Ja det enklaste sättet är naturligtvis att människan dör ut för då slutar var och en av oss att ge ifrån oss denna gas. Men det argumentet hörs inte i debatten. Det vore för cyniskt.

Däremot så ifrågasätts om demokratier är lämpliga att göra allt som behövs för att rädda jorden från undergång. EU-rådgivaren Hans Joachim Schellnhuber vid Potsdaminstitutet säger: Kan fria demokratiska samhällen hantera effekterna av allvarliga globala klimatförändringar, eller är kanske auktoritära regimer bättre lämpade till att genomdriva de nödvändiga åtgärderna?

En professor i Uppsala har sagt: "Vi måste ha en human livsstil och individernas beslut går inte i den riktningen och det behövs politik för att göra offer." Är detta en klimatexpert som uttalar sig. Nej det var Folke Tersman som sade detta redan 2009. Han är professor i praktisk filosofi. Men tankarna är desamma som klimativrarna för fram över världen: vi människor måste tvingas att inse vårt eget bästa.

I alla tider har "eliten" alltid trott sig veta bäst och därmed ha rätt att tvinga andra att rätta sig därefter.  Klimathotet har drivit fram grupper som använder detta för att främja ekonomiska intressen, karriärer och ideologiska eller politiska agendor. Och tron på klimatet är allmänt utbredd även om dess höjdpunkt som domedagsorsak förmodligen passerades i och med att Al Gore fick Nobels fredspris år 2007.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar