fredag 25 september 2009

Günter Wallraff har levt som somalierSedan 2007 har Günter Wallraff levt som somaliern Ogonno i Tyskland för att uppleva den rasism, som finns i landet. Mest förvånad blev han över det vardagliga tilltryckandet av svarta.

Det är Stig Hansén som berättar om detta i en ny biografi, som heter Wallraff. Den presenteras på bokmässan i Göteborg. Stig Hansén har tidigare bla skrivit en intervjubok med Janne Josefsson. Han har levt med Wallraff sedan 2007 och följt honom som diversearbetare och uteliggare.

Günter Wallraff som senast gjorde ett stort arbete i mitten av 80-talet har därmed bekräftat sin metod, som går ut på att byta identitet helt och hållet samt leva och arbeta som den nya identiteten.

Han gjorde det som turkisk gästarbetare, för att avslöja vad de var utsatta för senast på 80-talet och publicerade då boken Längst därnere. Han har arbetat på detta sätt under täckmantel sedan 1970-talet.

Günter Wallraff fyller snart 67 år.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar