lördag 22 september 2012

Rasistiska figurer

Ja här har vi nu en debatt som jag inte har lagt mig i, men nu är det nog dags. Omedveten rasism gör att en tecknad film är rasistisk.

Det handlar således om Stina Wirséns tecknade barnfilm Liten Skär och alla små Brokiga med den uttalade ambitionen att vara antirasistisk. Men figurerna är enligt de upprörda omedvetet rasistiska som tex den svarta figuren, som ser ut som en gammal stereotyp av ett svart barn. 

Nu lägger sig professorn på Konstfack Johanna Rubin Dranger i debatten och menar att i undervisningen ingår att reflektera över detta:

På Konstfacks utbildning inom Grafisk design & Illustration och mastergruppen Storytelling är frågor om representation, genus, klass och etnicitet också en del av vårt uttalade uppdrag. Hur kan man gestalta en (hel) människa om man inte förmår reflektera över vad som är norm/ickenorm eller en reducerande skildring? Hur kan man själv undvika att vara homofob, misogyn eller rasistisk i sitt bildspråk om man inte känner till de visuella fallgroparna kring hur olika grupper har skildrats historiskt?

Så frågar professorn och drar slutsatsen att filmen borde ha ritats om, men att det är ekonomi som lägger hinder i vägen för den självklara etniska utrensning av gamla förlagor som borde ha funnits i huvudet på Stina Wirsén. För er som inte känner till det så hör det till sammanhanget att Stina Wirsén har gått på Konstfack, dock innan det blev en fullkomligt politiskt korrekt institution.

Filmen har haft premiär och i recensionerna som är översvallande framgår att man inte bryr sig ett smack om hur den svarta figuren ser ut. Fast den här recensenten tycker att någon borde ha dragit i nödbromsen, för det blev ju sånt liv om Makode Lindes tårta tidigare i år. 

Detta går inte att jämföra ens på samma år, tycker jag. Där stod kulturministern och skar med en stor kniv i en svart kvinnas kön. Och skrattade. Hur den kvinnan än hade framställts så hade det varit fruktansvärt att en kulturminister inte kan inse vad hon gör. Det var total omedvetenhet. En skiljande av det intellektuella från det känslomässiga området i hennes hjärna. 

Men att jämföra detta med en barnfilm. Vi som gillade Pippi Långstrump som små är väl således också omedvetet rasistiska och borde läggas på soffan för omskolning hos närmaste politiskt korrekta psykolog så att vi lär oss att tänka rätt. Och streckgubbar borde förbjudas på dagis för så ser ju inte människor ut. Det är en gammal stereotyp. Barnen måste fostras att rita rätt. Sic!

I alla inskränkta samhällen har man vetat exakt vad som var rätt i konsten, både i Hitlertyskland och i Sovjet visste eliten precis.

(Nu förstördes min layout av att jag citerade Svenskan, men det får ni leva med.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar