söndag 9 september 2012

Grekland var döende

Och skulle ha dött om Grekland hade tvingats lämna euron. Så drastiskt uttryckte sig Greklands premiärminister Antonis Samaras om sitt land. Utan denna valuta skulle det inte finnas pengar till pensioner, mediciner eller bensin.

Det som nu förestår för Grekland är ett nytt möte med EU för att landet ska få godkänt för sitt åtstramningspaket på omkring 11,5 miljarder euro. Han är tvungen att uttrycka sig så drastiskt eftersom det fortfarande finns demonstrationer mot nedskärningarna.

Vårt enkla system där pengar lånas ut till ränta för att de ska växa över tiden är i fara, menar Svenska Dagbladet. Detta eftersom det senaste är att länder tar betalt för att låna pengar av banker med en minusränta, vilket riskerar att stjälpa hela banksystemet. Inte sant. Banker har fler möjligheter än så att få in pengar. Och detta var bankernas sätt att rädda EU från kollaps.

Hela detta förfarande är en följd av att de sydliga länderna i EU inte har begripit vad ekonomi är utan har tyckt att det var så fantastiskt med denna euro. Då kunde alla sko sig lite extra. De liknar de människor som tycker att det är en god idé med sms-lån med tusentals procent i årlig ränta.

Allt bygger på tid. Över tid så har vi råd med det som vi vill ha nu genast. Ibland är det sant. Ibland inte. Vi vet som har betalat upp till 24 procent i ränta på ett bostadslån under 90-talet. Vi hade vänner som fick gå från hus och hem när de inte kunde betala, men vi bor kvar, trots dessa dåtida ockerräntor i en vanlig bank.

De orsakades av att den dåtida socialdemokratiska regeringen inte begrep ekonomi, lika lite som dåtidens riksbankschef Bengt Dennis.
10.9.2012
Finansmannen George Soros tycker att Tyskland ska lämna euron eller helt och hållet ställa sig på de krisande ländernas sida. Sjunk eller simma med de andra är hans åsikt. Tänk så det kan gå. Och Tyskland som ständigt har fått spara och jobba hårt eftersom de var skyldiga till två världskrig. Nu ska de rädda Europa. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar