fredag 15 januari 2010

Vad händer på 2010-talet?

Just nu befinner vi oss i natt 6 enligt mayakalendern. Den gick vi in i i november förra året och vi kommer att befinna oss där till i november i år.

Enligt mayakalendern ska nio kosmiska krafter manifesteras och detta lär betyda att alla motsättningar så småningom upphör och vi går in i en helt ny fas av utveckling.

Betydelsen av detta är att vårt mänskliga medvetande kommer till en fas, där vi inser hur saker och ting hänger samman och att det omskapas till en nivå, där tes-antites och syntes inte längre behövs. Detta lär också inträffa tidigare än det som filmen 2012 förutspår.

Det datum som är aktuellt för när denna process är slutförd är den 28 oktober 2011. Detta datum betyder inte att det plötsligt kommer att ske en förändring då, utan att det som handlar om medvetandets möjlighet till omvandling då är slutfört. Och att denna process, enligt mayaindianerna, är inbyggd i själva universum.

Det andra halvåret i år motsvarar två tidigare perioder i historien, som var omvälvande och positiva. Det är åren 1498-1617 och åren 1986-1992. Den första perioden omfattar renässansen och under den andra försvann Sovjet.

Tiden går fortare och fortare och den tar alltså till synes snart slut.

"Renässansen hävdade den enskildes värde som människa och detta påverkade litteraturen, konsten, men också arkitekturen, medicinen och geografin. Perspektivet försköts och blev realism och verklighetsillusion på samma gång. Människor kunde ställa sig upp och tala om något nytt, både i naturen och i sitt inre. De såg världen med nya ögon."

ur Ett Sekel av Tystnad sid 30

"Jag hittar Peter Russells bok På randen till framtiden i bokhyllan och läser om den. Den skrevs 1992, elva år sedan. Den handlar om ljuset, tiden och universum och om hur allt går fortare och fortare. Hur materia och ljus inte är samma sak och att vi ännu inte förstår vad ljus är, men att ljus på sätt och vis skapar universum genom sin utbredning.

Vår världs utveckling i tiden rusar fortare och fortare. Tiden tar antagligen slut någonstans kring 2010 eller 2012, precis som Hopiindianerna har förutspått. Det vill säga vår materiella världs utveckling. Men vad betyder det?

Betyder det att vi går mot den slutliga katastrofen, vår världs utplåning, vår civilisations slut. Eller betyder det att vi kan förena de delar vi består av, kropp och själ, ande och materia ännu en gång och gå vidare till en ny nivå? Att vi kommer att kunna vara hela inuti, slippa dela upp oss i bitar i olika situationer. Ha olika moral för olika tillfällen, behandla andra efter våra fördomar, se ned på vissa och höja andra till skyarna. Kommer vi att slippa det då.

Tidvåg noll kommer att inträffa 2012 säger bl a den amerikanska idehistorikern Terence McKenna. Tål vi det? Klarar vi det? Ifall mänskligheten upplever detta och inte bara enskilda människor. Går det? Och varför uppträder denna tidvåg just då? Den hänger samman med den tekniska utvecklingen, som går med rasande fart och för att den inte ska sluta med Armageddon eller harmageddon, som det heter i den svenska bibeln så måste vi inse att vi är något annat än enbart materia. Ännu en gång måste vi inse det och på en ny nivå.

Enligt fransmannen Pierre Teilhard de Chardin är vi på väg mot en omegapunkt i mänsklighetens historia. En slutpunkt då anden genomsyrar materien. Då vi alla kommer att kunna ösa ur skapelsens urkälla. Var och en av oss. Så flummigt det låter, men jag anar ungefär vad det betyder."

ur Ett Sekel av Tystnad sid 55-56

Carl Johan Calleman har beskrivit de nio nivåerna, som manifesteras konkret i en mayapyramid. Calleman menar att vi nu går mot slutet av den era, då en människa kunde dominera över någon annan. Och särskilt menar han att den vänstra hjärnhalvans dominans över den högra tar slut.

Den vänstra halvan rymmer medvetande, språkförmåga i både tal och skrift, matematik, logik, analysförmåga samt jagets historiska aspekter och framtidsplaner. Den arbetar sekventiellt, vilket innebär att den koncentrerar sig på en sak i taget.

Högra halvan står för omedvetna förmågor som intuition, kreativitet, helhetsuppfattning, känslosamhet, orienteringsförmåga, formkänsla, igenkänning av ansikten, tolkning av ansiktsuttryck och musikalitet. Den håller sig till det som finns här och nu men arbetar med många olika saker samtidigt.

Själva världens uppdelning i öst och väst togs bort när Berlinmuren föll. Den var en symbol för vårt eget splittrade inre. Det vi strävar mot är en helhet, inte bara hos vissa människor, gurus eller andra upphöjda individer utan hos mänskligheten. Hos oss alla.

2 kommentarer:

 1. Det är så märkligt Ann att du inte får några kommentarer när du skriver dina djupaste och mest intressanta analyser om människan och universum- Jag har inte läst de böcker du hänvisar till men jag upplever att det du säger är sant. Jag håller på med sista kapitlet i min bok Kungsgården och den handlar om detta.Jag tror att vi är mera själ än kropp, mera ande än materia. Människors hjärtan är ömtåliga - en del dör av brist på kärlek.
  Att människors hjärtan är ömtåliga och

  SvaraRadera
 2. Men Gitta människor är så där. De vill ha det lättsamt och inte bry sig om vare sig framtiden eller naturkatastrofer, titta på Antikrundan eller Let´s Dance och annars bry sig om sig själv och sina närmaste... så fungerar människor. I stort. Och om man är på något annat sätt så tror de att man har spårat ur eller ljuger eller har lärt sig nåt i huvudet, för så är de flesta.

  De har inte begripit ännu vad livet och tillvaron egentligen handlar om. Kanske kommer det att förändras. Jag tror vår egen överlevnad hänger ihop med detta.

  Och de som liksom du tar in något av det har inga kommentarer till detta. För antingen går det över huvudet på dem eller också måste de smälta det under lång tid. Tack för att du läser och kommenterar.

  SvaraRadera