onsdag 13 januari 2010

Haiti drabbat av jordbävning

Att det är just den sidan av ön Hispanola, som drabbas av en jordbävning måste de fattiga Haitiborna uppfatta som ännu ett slag av ödet.

Detta land som senast 2008 översvämmades och där de flesta lever på omkring åtta kronor per dag.

Där bor ca 300 invånanare per kvadratkilometer att jämföra med Sverige som har omkring 23 invånare på samma yta. Våra befolkningar är ungefär lika stora, men Haiti har mycket mindre landyta.

Den här delen av Hispanola har haft ett våldsamt förflutet, med en diktator ända fram till mitten på 80-talet och våldsamheter i befolkningen till så sent som för några år sedan.

Ingen vet i dagsläget hur många som har omkommit. Men att hus har rasat och att presidentpalatset har kollapsat har vi redan sett på TV.

Också i Dominikanska Republiken, som omfattar de andra två tredjedelarna av ön Hispanola, så kändes skalvet, som kom vid 23-tiden i går kväll, svensk tid, vid 18-tiden lokal tid.

Helt klart är att ön behöver katastrofhjälp och USA förbereder detta, liksom andra grannländer. Även från Sverige förbereds katastrofhjälp.

Nittofem procent av de, som bor i Haiti är av afrikanskt ursprung. Omkring hälften kan läsa och skriva. Jordbävningen sägs vara den värsta på 200 år. Telefonerna är utslagna och flyget fungerar inte. Elektriciteten är borta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar