fredag 8 januari 2010

Eva-Britt Dahlström tyckte det var barnmisshandel

För sex år sedan framträdde Eva-Britt Dahlström, socialdemokrat i Karlskrona, i Allers och berättade om de uppslitande tvister, som hade uppstått mellan henne och hennes ex-man. Hon tyckte nästan att det var barnmisshandel med alla de restriktioner, som hon ålade barnen, när de under sju års tid flydde från maken.

Nu talar ex-maken ut hos Ingrid Carlqvist och ger en totalt annan version av vad som hände då på 80-talet när de skulle skiljas.

Han menar att ingenting av det han gjorde dög och att hon klagade på allt. Att han blev kallad till barnpsyk genom henne, men inte själv fick någon kallelse från dem. Att hon plötsligt flyttade och försvann med barnen. Att den äldste sonen till slut när han var 14 år, själv såg till att få kontakt med sin pappa. Och att de i dag har en god kontakt.

Båda sönerna är i dag i 30-årsåldern och Eva-Britt Dahlström har fått två barnbarn genom en av dem.

För mig framstår det som att Eva-Britt Dahlström har uppfört sig ungefär som Mia Eriksson och Liza Marklund. Hon har skaffat sig en karriär genom barnen och det trauma, som hon medverkade i kring pappan.

Jag talade häromdagen med den släkting till mig, som är gift med en man, som har berövats sina båda barn genom falska anklagelser om övergrepp. Hon menade att det verkar som om det finns ett mönster, som alla följer, som vill lägga beslag på barnen. Att det finns något slags tipsande kvinnor emellan om hur man gör.

Och det är vad som slår mig också, när jag läser Allersartikeln om Eva-Britt Dahlström. Det är som om hon har lärt sig vad hon ska säga och hur hon ska uppföra sig i sådana här fall. För henne själv har detta naturligtvis hjälpt henne i hennes politiska karriär.

En kvinna, som står upp för sina båda barn och som gör allt för att de ska slippa undan den monsterliknande pappan. Under mer än tjugofem år har hon levt enligt den här berättelsen. Och det är också där hennes karriär kommer in. Det berättar hon själv på sin hemsida.

Hon hade kontakt med höjdarna inom socialdemokratin berättar hon under rubriken Bakgrund. Justitieministern och socialministern. Och hon kom alltså igång sent i livet med sin politiska karriär, för hon måste leva under sk kvarstad, skyddad boendeadress, så länge.

Åtminstone fram tills nu har hon levt gott av att hålla fast vid sin historia. För nu är hon ifrågasattmånga håll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar