söndag 17 november 2013

Klanfamiljer ljuger

Det har socialtjänsten upptäckt när de i traditionell svensk stil försöker medla mellan barn och familj. Döttrar som har flytt familjen för att de inte får leva västerländskt och svenskt ska tillbaka helst tycker socialtjänsten och medlar därför mellan barn och föräldrar.

Men föräldrarna ljuger och säger att de vill ändra sina värderingar, för att få tillbaka döttrarna, och när de väl är hemma igen fortsätter förtrycket. Socialtjänstens sätt att arbeta gör att föräldrarna uppmuntras att vara oärliga.

Flera av flickorna blev efter att de flyttat hem igen bortgifta mot sin vilja, en är försvunnen och en är mördad. Projektet har gjorts på Linnamottagningen i Stockholm, men har spritts till andra kommuner i landet.

Nu säger verksamhetschefen Azam Qarai på Linnamottagningen att man måste vara mycket försiktig med de ambitionerna, som mottagningen har haft för att de riskerar ungdomarnas liv.

Skador på Maria Barin Aydin orsakade av hennes lillebror med kniv
Här har jag tidigare skrivit om hedersmordet (kalla det hellre klanmord) på Maria Barin Aydin och mekanismerna bakom detta. Det är sektmedlemmar socialtjänsten har att göra med och för klanen så är det okej att ta till vad som helst för att följa det som klanen/sekten och kulturen säger åt dem. Det har visat sig många gånger vara så. Det enda sättet att bryta en sekts makt över en människa är att avlägsna den från sekten. Vare sig det är en förälder eller ett barn. Vare sig sekten är kristen eller muslimsk. 
18.11.2013
En majoritet av människorna har levt i starkt patriarkala, kollektivistiska kyskhetskulturer. En fysisk förflyttning från ett land till ett annat, innebär inte per automatik att de grundläggande normer och värderingar som präglar människans liv, kommer att förändras efter sex månader. Det krävs ett tillitsfullt, långsiktigt och målmedvetet värdegrundsarbete i ständig dialog med majoritetssamhället för att en förändring ska ske. Det är tanken med detta projekt.

Det säger folkpartisten Bahareh Mohammadi Andersson till Dagens Industri apropå ett projekt som drar igång i Hörby kommun i Skåne. Hon har fått loss en miljon kronor för att försöka integrera invandrare fortare i Sverige. Det bygger på FN:s mänskliga rättigheter och barnkonventionen och ska förebygga våld i hederns namn, tvångsäktenskap, könsstympning, diskriminering och utanförskap. Alla ungdomar har rätt att växa upp utan våld och förtryck och själva få välja livspartner.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar