söndag 18 augusti 2013

Fleksnes är inte död

Han har bara hamnat utanför pärleporten och så undrar Sankte Per om han ska släppa in honom i himlen eller inte. Precis som det var i serien om Fleksnes. Och så får han se tillbaka på sitt liv innan han till slut får det han behöver och det som tillkommer var och en som hamnar på andra sidan.

Liv och död är inte absolut skilda åt eftersom vi dör och föds lite varje dag. Våra kroppar byter skepnad hela livet och vi flackar på partikelnivå fram och tillbaka över gränsen för intighet och tillvaro. Det har bevisats av kvantfysiker.

Rolv Fleksnes Wesenlund lämnar efter sig här på jorden hustrun, tre barn och tre barnbarn. Det var ett gott arbete han utförde när han fick mig och massor med andra skandinaver att skratta. Att skratta låter oss ta ned försvarsbarriären inom oss och kanske lite kunna stå vid sidan av våra egna föreställningar. Just när vi skrattar är vi öppna och grips inte av impulser som begär, åtrå, avsky eller motvilja. Då kan vi för ett ögonblick se fältet av intelligens inom oss.

Och vårt splittrade sinne kan helas för en stund utan vinst- eller förlustaspekter. Våra åsikter, fördomar och mentala virus lättar under några ögonblick innan vi kanske återigen blir lika omedvetna som förut.  Eller också får vi en aha-upplevelse och kan gå vidare. Stora kollisioner mellan våra djupa föreställningar inom oss inträffar här och nu i världen. Och har gjort så under årtusenden. Vi står alltid i ett fält av ettor och nollor och vad som skapas av detta beror av oss själva.

Tack för hjälpen att inse en del av detta genom att skratta Rolv Wesenlund! Ha det så gott i himlen!

Här kan ni se Fleksnes.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar