torsdag 6 augusti 2009

Gotlänningar mer svårstyrda än fastlänningar?


På Gotland finns ungefär 57 000 invånare och omkring 7 000 av dem jobbar åt kommunen. Det är en av Sveriges bästa kommuner på miljö. Nyligen kom Gotland på en hedrande fjortondeplats bland 276 kommuner i Sverige.

Näst största arbetsplats är Försäkringskassan med omkring 450 anställda. Länsstyrelsen kommer rätt långt bak med 135 anställda. De övervakar bland annat sol, bad och grundvattennivåer står det på deras hemsida.

Sol? Jaha kollar de hur mycket solen är framme? Kan inte SMHI göra det? Bad och grundvatten kan väl kommunen mäta?


Både kommunens hemsida och länsstyrelsens har information om svininfluensa. Ett (1) fall har dykt upp på Gotland.

Nu har dom ju visserligen inte något eget landsting, för det ingår i samma som vi har, det vill säga Stockholms. Så därför behöver antagligen både länsstyrelsen och kommunen ha information om detta livshotande virus, som nu sprids med vindens hastighet också till Gotland.

Måste regeringen verkligen utnämna någon ny landshövding efter Marianne Samuelsson? Jag har hört att Peter Sunde söker jobbet. IT-entreprenör och nyligen avgången talesperson för Pirate Bay. Visst det vore väl en bättre landshövding. Men som sagt varför behövs det någon överhuvudtaget?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar