söndag 26 juni 2011

Vårda din inre trädgård

Det är viktigt att prata ordentligt med sig själv. Det tycker Jill Bolte Taylor, som hade oturen att gå igenom en stroke vid 37 års ålder pga ett medfött fel i hjärnan.

Hon förlorade minnet och språket, men hon överlevde och har kunnat berätta hur hon fick lära sig allt om igen. Hon fick en blödning stor som en golfboll i vänstra hjärnhalvan.

Hon råkade ut för denna skada den 10 december 1996 och det tog henne åtta år att tillfriskna helt och hållet. Med hjälp av sin mamma lyckades hon.

Numera anser Jill Bolte Taylor att denna hjärnskada var det bästa som kunde hända henne. Hon var själv utbildad i neurovetenskap och fick se hur hjärnan fungerar inifrån.

Hon har en äldre bror som är schizofren och hon ville förstå varför deras hjärnor fungerade så olika: varför hon kunde förankra sina drömmar i verkligheten, men inte han.

Hon menar att det var viktigt att hitta balansen mellan att iaktta det som hände i hennes kropp och mellan att låta sig föras med av detta.

Jill Bolte Taylor menar att alla psykiska störningar också har en biologisk grund och detta går att påverka.

Hennes stroke har gett henne förmågan till djup inre frid. Det som finns i den högra hjärnhalvan. Medan i den vänstra finns allt det som vi belönades för när vi var små, att lydigt passa in i skolan och familjen, att kunna språk och matematik.

Allt det logiska som vänster hjärnhalva innehåller kan i sin tur slå över till tvångstankar och då har man låtit den inre negativa historieberättaren ta över.

Denna del av hjärnan, som styr detta, är inte större än en jordnöt, men kan ändå styra människors liv med skräck och rädsla. Det viktiga är som hon säger, att kunna ta ett steg till höger i hjärnan och kunna uppfatta negativa händelser i livet, som värdefulla livslektioner. Det kan hända ifall man möter dessa erfarenheter med medkänsla.

Medvetandet har annars en tendens att skapa vilda historier, att ljuga för att få sin vilja fram och fastna i negativa tankemönster, som också kan projiceras på världen utanför. Det är människorna där ute som är sådana. Inte den som tänker det.

Det viktiga är att lära sig att lyssna till sina inre tankar, som ett icke fördömande vittne, även om det kan ta lite tid.

Här finns hennes bok: Min stroke av Jill Bolte Taylor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar