lördag 31 maj 2014

Sandviken tjänar miljarder på invandrarna

UPPDATERAT
Det är något skumt med siffrorna som ska bevisa att Sandviken som kommun tjänar kring en halv miljard per år på invandrare. Eller åtminstone år 2012, som är särskilt undersökt. DN skriver om det och berättar inte alla fakta. Det är en vinklad artikel, som bara ger det positiva.

Lite mer sanningsenliga är Arbetarbladet, som berättar att det bor totalt 4 000 utlandsfödda i Sandviken och att 59 procent av dem arbetar medan 81 procent av de inrikes födda har ett förvärvsarbete. Men det ger ändå överskott enligt den utredning kommunen har beställt. Lite svårt att tro på när vi inte får veta hur länge de som finns i kommunen har funnits där.

OECD har visat att Sveriges invandring var lönsam tidigare innan vi började importera människor som inte fick arbete. Om man drar ut invandringssiffrorna över alla decennier då det har funnits invandring går det möjligen med ett litet överskott, vilket i sin tur berodde av att Sverige hade en fungerande produktionsapparat då när Europa inte hade det efter andra världskriget och kunde ge alla jobb. Och så lär det ha varit också i Sandviken med alla basindustrier. Numera är invandringen inte lönsam eller mycket lite lönsam för Sverige.

Arbetarbladet berättar att nyanlända är lönsamma för kommunen därför att en familj med två arbetslösa och två små barn får 621 000 i bidrag från staten och dessutom beror det av kostnadsutjämningen mellan kommunerna. För att varje kommun ska kunna upprätthålla basservicen för sina invånare. Det blir 370 000 i bidrag från staten för denna familj även när kostnader för skola och SFI (svenska för invandrare) räknas bort. Så in med fler familjer är lösningen för annars måste Sandviken vara med och betala när andra kommuner tar emot nya invandrare (kostnadsutjämningen). Ett infernaliskt system. Importera fler människor annars blir ni bankrutt. Efter två år får ni inte längre statliga bidrag.

När så statens bidrag upphör vad gör kommunerna då? Det gäller väl att få dem bort från kommunen så att någon annan får ta kostnaden. Var det någon som sade människohandel? För vad är det annat än något sådant när människor räknas i kronor och ören?
2.6.2014
Här kan ni se hur nationalekonomen Tino Sanandaji går igenom den intjänade halva miljarden. Naturligtvis är statens och landstingets kostnader borträknade i Sandviken och det som ses som kommunens inkomst är i själva verket invandrares bidrag. Vilket jag har sagt ovan. Andra skattebetalare på andra håll i landet betalar för invandringen till Sandviken.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar