torsdag 3 maj 2012

Modern slavhandel med barn

Donia Hassan dog 15 år gammal hos en fosterfamilj, men det var Attendo Care som hade hand om vårdnaden. I fosterhemmet.

Så mamman hade sålt flickan till Attendo Care? Med Simrishamns kommuns goda minne? Ett slags modern slavhandel med barn för att tjäna pengar på dem.

Kay Pollak gjorde film om detta. Den hette Älska mig, men gick lite spårlöst förbi eftersom den hade premiär just den helgen när statsminister Olof Palme hade blivit mördad. Men kärlek behöver alla barn. Det går inte att  skylla på någon organisation. Om man har hand om ett barn så har man hand om ett barn.

Och varför behandlades hon tydligen som ett dåtida inhyst fosterbarn? En askungesaga utan lyckligt slut. Så upprörande. Borde tas upp av granskande program i TV. Hur går handeln med barn till egentligen? I vårt moderna och underbara Sverige.

Donia Hassan hade varit omhändertagen i fem år. Varför då? För att folk skulle tjäna pengar på henne, för att socialen skulle ha något att göra?

Här skrev jag om detta igår.

10 kommentarer:

 1. I göteborgsStad finns det tjänstemän och f örtroendevalda som drivits mer av sin prestige än barnets behov, i ärende där tillsynsmyndighet funnit brister i s o l-utredningen som utgjorde beslutsunderlaget till att en välfungerande, 13-årig pojke placerades i familjehem via en stiftelse.Pojken rycktes upp från allt han höll kärt och mot hans vilja.Denna grabb kördes över med subjektiv handläggare /subjektiv socialchef/socialnämd/stiftelse/familjehem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. När man synar ovanstående fall med lupp,... detta barns vilja att bo hos sin mamma, bakgrund,familjeförhållanden och miljöer,detta barns skolgång och utveckling. Samma pojkes sociala kompetens, ,fritidsintressen,kamrater,föreningsliv,skriftliga framställningar i ärendet,bandade telefonsamtal,skriftlig anmälan,bedömningar skriftväxling,beslutsunderlag,
   går det att finna att pojken drabbades hårt av att ingen tillsynsmyndighet hade mandatet att INGRIPA till skydd för honom , då socialtjänstemännens utrymme för subjektiva bedömningar missbrukat = beteckningen "barnets bästa"(starkt subjektivt bedömt,dessutom med bristande utredning = olaglig,som underlag för sociala utskottet belut = olagligt beslut.När maktmissbrukarna mottog kritik (från Länstyrelsen V:a Götalands socialtillsynsenhet, hösten 2007)utsattes pojken för nya övergrepp i samtliga led i ärendegången.GöteborgStad hade och har fullt förtroende för inblandade tjänstemännen...De subjektiva (agg mot modern)handläggarna kunde fortsätta på samma sätt. De förfogade ju över informationen och över vad som skulle få fäste i journalanteckningar m m.En moment-22-situation riggades så att mamman och pojken inte skulle kunna träffas.Stiftelsens familjehem såg till att hårdbevaka honom.Familjehemsmamman tog t ex ifrån honom den mobiltelefon han lyckats få tillgång till.Hon avlyssnade pojkens samtal med omvärlden då han försökte meddela sig och försöka hålla kontakt.Stiftelsen lät subjektiva socialtjänstemännen avgöra...de (soc.)lutade sig mot att nämden ( GöteborgdStad )...har fullt förtroende för tjänstemännen! Göteborgs kommunrepresentanters utspel om barnperspektiv, barnsekreterare,BBIC m m är vackra...men förblir tomma ord,..för de barn som får starkt subjektiva handläggare på halsen. Rättsvårdande-och dömande instanser ifrågasätter ytterst sällan de allt för ofta förekommande ORIKTIGA uppgifter kommunen använder sig av för att få igenom (göra det kritiserade vansinnesbeslutet LAGLIGT) obefogad behandling/placering.Det leder till fortsatt obefogad behandling/familjehemsplacering detta för mig bekanta fallet,ville inte tjänstemännen göra pojkens röst hörd.Han tystades ner. Stiftelsens samtalsgury invaggade honom i tro)n "det är för att mamma inte kommer till oss på möte". Stormöte i "Det utvidgade terapirummet" .

   Radera
 2. Det är såhär det går till i Sverige idag. Det är barnhandel som pågår under myndigheternas vingar. Subjektiva och vinklade utredningar kryddade med lögner är mer regel än undantag, man plockar fragment ur föräldrarnas liv som skulle kunna vara till nackdel för dem och undanhåller allt som kan vara till fördel, barn fråntas alla rättigheter och hålls som gisslan från familj och släkt. Socialtjänsten och dess hantlangare kan fritt hålla på såhär för det är inget brott att utföra ett dåligt jobb, men att det är enskilda individer som får sina liv krossade har uppenbarligen ingen betydelse. Det som pågår är surrealistiskt och tagen som ur en skräckfilm, men detta sker i dagens Sverige. De sociala rovdjuren är inte intresserade av att hjälpa barn och familjer, allt de klarar av och är drillade till att göra är att stjälpa för dem.

  SvaraRadera
 3. Kraftigt subjektiva socialtjänstemän/handläggare backar allt för sällan...då de avslöjats. Prestigen...viktigast!

  SvaraRadera
 4. "Vi tar till oss kritiken"står det som svar från socialnämnd/stadsdelsnämnd till tillsynsmyndighet efter det att nämnden (d v s socialtjänstemännen och fritidspolitikerna i sociala utskottet i skön förening...) avslöjats med att åtsidosätta lagar och regler. Det står däremot INTE att den högt uppburna socialchefen tillsammans med socialsekreteraren vägrar medge att s o l-utredningen som de undertecknat har BRISTER.

  SvaraRadera
 5. Socialtjänstemän som dragit till sig medias blickar i samband med att de avslöjats med t ex : felaktig handläggning,subjektivitet,placerat barn i familjehem på BRISTANDE BESLUTSUNDERLAG,ointresse/ignorans av barnets vilja, vilseleda barnet,överdriva/tona ner ,missat/uteslutit fakta som talar för att socialförvaltningens tjänstemän och nämndens fritidspolitiker orsakat individer onödigt lidande och skada hålls om ryggarna av GöteborgsStads chefs-och politikernätverk.

  SvaraRadera
 6. GöteborgStads rekryteringspolicy ser korrekt ut...såsom den beskrivs i allmanna handlingar. Men ... det förefaller som att kompetens är underordnad i förhållande till t ex : vara en glad- och mot sina kollegors tjänsteutövning okritisk medarbetare. Det är uppenbart att minst fyra, av GöteborgsStads chefer inom Välfärd-, Individ/Familje-,Familjehemsenhet brustit i samband med tjänsteutövning. Tyverr förnekas/förtigs ovanståede...av allt för många! Chefs-och politikerpåvarna skiter högaktningsfullt i medborgarna när "Förvaltningens"/Stadens missgrepp ska filas ner och omdefenieras... Vissa politiker talar på egen begäran om VÅR stad, barnperspektiv,dialogmöten,BBIC,barnsekreterare,nya riktlinjer,att barn ska få komma till tals...

  SvaraRadera
 7. Barn ska få komma till tals mer ...låter fint. Barns rättigheter ska stärkas...låter också fint. Om barnets socialsekreterare av någon anledning vill kringgå ovanstående så kan nog inte barnet göra så mycket åt det.Barn i Götebrg har tystats ner/osynliggjorts/kränkts med t ex Familjerättsbyråns tolkning/bedömning:"Vi ser att han inte är fri att säga annat än han säger" Dessutom bedömde handläggarna att det inte var lämpligt att höra pojken ytterligare.Denna pojke, av tjänstemännen nedtystade,var verbal och välfungerande.Han var 12 år fyllda. Men han hade en egen uppfattning om att han t ex trivdes bättre hos sin mamma.Tjänstemännen valde att okritiskt svälja pappans utsagor. Tingsrättens ordförande i målet förlitade sig okritiskt på "upplysningarna" från socialtjänstemännen. "upplysningarna" bestod av ett ssmmelsurium av halvsanningar och oriktiga uppgifter.Pappan och kommunens tjänstemän hade så lätt att få gehör hos varandra...Pojken dumpades hos privatstiftelse med familjehem i annan kommun.Det är svårt att tro att det gått till så som jag skrivit(!). Barnet övervakades/förvarades av familjehemsfamiljen.Telefonsamtal avlyssnades.Skolgång och föreningsliv påverkades negativt. Socialtjänstens socialsekreterare,soc-enhetschef och pappan gav tillsammans sken av att de " VERKADE" för kontakt/umgänge.Tingsrättens domare hade ju gått på socialtjänstemännens subjektiva bedömningar,soc s o l-utredning (i vilken tillsynsmyndigheter funnit brister),socaltjänstemännens beskrivningar avgjorde. Den tjänsteman som verkligen lärt känna grabben, -KLASSFÖRESTÅNDAREN i mellanstadet,vittnade sakligt och utförligt.Men det vägdes inte in!!!Hon hade en annan uppfattning än den socialtjänstemännen ville göra gällande.Pappan tilldömdes vårdnaden mot både barnets och moderns vilja.Denne hade alltså sedan ca ett halvår före domen fått med sig soc-damerna i snickrandet som skulle resultera i att isolera pojken från modern ,släkt, självvalda kamrater , skola. Socdamernas beskrivningaroch fritidspolitikernas beslut resulterade i en s k frivilliginsats.Den vårdnadshavande pappans behov/vilja sattes uppenbarligen främst. Men för pojken var det som ett TVÅ-årigt fängelsestraff.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den som granskar ovanstående fall finner att socialtjänstemännen och politiker
   HÖGAKTNINGSFULLT BRÖT MOT LAGEN!
   Tillsynsmyndigheter kan inte ingripa till skydd för barn då socialtjänstens maktmissbrukare ägnar sig åt psykisk misshandel av barn. Kritik från tillsynsmynd. rinner av småpåvarna. De ändrar inte kurs. Manipulerad journalföring, subjektiva bedömningar,socialtjänstemän som gav sken av att VERKA FÖR KONTAKT (mellan grabben och modern)
   Radera
  2. Socialtjänstemännen och flera politiker som medverkat i ovanstående övergrepp synes blivit bländade av pojkens välbärgade pappa.

   Radera