tisdag 26 juni 2012

Ann Helena Rudberg I ormbärarens tid

I dag har jag sett omslaget till min nya bok. Det föreställer ormbäraren, som framträder i en mörk rymd över vår vackra blå planet.Denna stjärnbild föreställer en helare och den är förebilden till caduceusstaven, som är medicinarnas, läkarnas stav.

I ormbärarens tid är den tid där vi nu lever och ständigt kan leva. En tid av utveckling och nya sätt att se på oss själva och världen.

Detta blir baksidestexten:

Det sägs att vi härstammar från fria bönder i Sverige, men det är inte alldeles sant. Småfolket, som bestod av torpare, backstugusittare, statare, pigor, drängar och enkla soldater bar upp den överhet vi hade. De stora gods, herrgårdar och slott, som adeln och förmögna borgare ägde och ofta innehar än i denna dag. 

Vem är jag? Varifrån kommer jag? Varifrån kommer mina släktingar? Är jag svensk? Varför ser jag ut som jag gör? Hur blev jag den människa jag är i dag. Dessa frågor, som vi alla vill få besvarade, ställs här. Dessutom handlar det om 2012. Detta ödesår för mänskligheten och världen. Det är inte ett totalt katastrofår, som en del säger, utan en möjlighet att gå vidare. För oss alla.

Ann Helena Rudberg ger sig ut på en resa genom århundradena för att bättre förstå sig själv och vad som har hänt i släkten och med detta land Sverige, som för bara sjuttio år sedan fortfarande var feodalt. Torpare måste då betala sin hyra genom dagsverken och in natura till sina ägare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar