torsdag 28 juni 2012

Alla amerikaner får sjukvård

Obamas reform gick igenom i högsta domstolen. Grattis alla amerikaner! Kring 40-45 miljoner amerikaner beräknas sakna sjukvårdsförsäkring i dag, vilket medför hiskeliga kostnader.

Den som inte skaffar sig försäkring till 2014 kan straffas med böter och det var detta högsta domstolen skulle ta ställning till. Med fem röster mot fyra beslöt domstolen att detta inte strider mot författningen.

Om man är över 64 år kan man dock få gratis sjukvård i USA. Precis som de fattiga. Men denna sjukvårdsreform, där alla ska ha en sjukvårdsförsäkring medför att Amerika som helhet kan få billigare sjukvård.

Reformen beräknas kosta kring 940 miljarder dollar under tio år, men budgetunderskottet ska minska med 138 miljarder genom nya skatter och besparingar. Medicare, statliga programmet för äldre och handikappade, ska ta ut kring en procent mer i skatt för de som tjänar mer än 200 000 dollar om året.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar