måndag 8 mars 2010

Var och en ett eget hushåll

För marknaden och våra politiker så är det absolut bättre med ensamhushåll och ensamma mammor. För vad skulle de annars ta hand om?

Om vi bor allihop i våra egna små lägenheter, så får de desto mer att bestämma om. Och vårt BNP når nya och oanade höjder.

Och ifall vi alla är osams, så att inte män och kvinnor någonsin kan komma överens om hur vi ska uppfostra våra barn. Eller ens står ut med att se varandra. Så mycket bättre, för då behöver vi verkligen en social omsorg från vaggan till graven.

Politikerna blir de maktfullkomliga hjältarna som fixar allt det där.

Och om mammorna, så fort det är möjligt lägger beslag på barnen och förtalar deras pappor, så att de alieneras från dem, så fortsätter detta snart i all evighet.

Vi alla blir effektiva maskiner, som förbrukar mer och mer av de resurser, som finns här i världen och som aldrig umgås med andra människor, utan hålls isär från dem. För vi har inte tid att bara ses.

Och inget av de egenskaper, som vi har var och en av oss kan användas, för att berika oss själva och omvärlden med något annat än det som är godkänt av politiker och som genererar mera kapital och BNP.

Genom historien har utvecklingen alltid gått i sådana vågor. Med alienation från oss själva till något annat. När den glimrande ytan har tagit över allt och det inte längre går att upprätthålla en mänsklig gemenskap, så slår vi i botten.

Vi måste ständigt berätta för oss själva vad det betyder att vara människa. Det är alltid nödvändigt att uppfinna livet och mänskligheten på nytt. Särskilt en propagandadag som i dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar