söndag 18 oktober 2009

Mona Sahlin känner stor skamMona Sahlin säger att hon känner "stor skam" över att den socialdemokratiska rörelsen inte tog mera hänsyn till barnen, när det var tal om de apatiska flyktingbarnen år 2005. Att det spreds rykten och att regeringen tog beslut efter rena spekulationer. Mona Sahlin säger detta i Ekots lördagsintervju.

Jag tycker att hon behöver känna skam över mer. Över hur socialdemokraterna behandlade människor på 90-talet och 2000-talet. Över att de tillät Pär Nuder att kalla 40-talisterna för "köttberg". Över att de gjorde det omöjligt för många föräldrar att försörja sig på arbete och därmed skadade också deras barn.

Över att de lät hundratusentals människor gå omkring i "åtgärder" och jobba gratis åt kommun och stat. Över att de beskattade människorna i Sverige högt över vad andra länder gjorde. Att de gjorde de människor, som hade arbetat och skaffat sig ett eget hem till skurkar, som skulle beskattas tills de inte längre kunde bo kvar.

Över att de förtryckte folket så att en del av dem till slut inte stod ut längre utan i vissa fall emigrerade för att få ett bättre liv (jo jag känner sådana). Över att de inte hade koll på det ekonomiska läget, så att räntorna gick upp till hisnade tal och låg kvar där under lång tid.

Över att de förde en politik så att stat och kommun beordrades att ta hand om alla människor och låta dem ingå i bidragssystem, istället för att människor kände att de kunde stå på egna ben och klara sig själva.

Över att de "lånade" pensionärernas insparade pengar och aldrig betalade tillbaka detta till dem. Över att de stal från änkorna och inte lät dem få den pension, som de hade rätt till.

Och alla dessa politiska åtgärder skadade naturligtvis inte bara flyktingbarnen, utan alla barn som växte upp i samhället. Särskilt de som föddes från slutet av 80-talet och framåt. Dessa barn, som nu är myndiga, vuxna och får rösta för första gången. Och som troligen kommer att rösta in SD i riksdagen. Jag förstår dem.

PS. Detta inlägg omvandlades också till en artikel på Newsmill av mig. DS


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar