onsdag 28 september 2011

Fredens skola stängs

Årskullarna 1-6 får inte gå kvar. Skolan i Kortedala i Göteborg stängs omedelbart i övermorgon. Läget är så allvarligt att det måste bli så enligt Skolinspektionen.

Fredens skola är en nystartad friskola, som ville bygga på trygghet, ansvar, respekt och tillit och som menade att integration skapas genom kunskap.

På fyra veckor har inte detta uppfyllts utan elever och personal har varit utsatta för kränkningar och deras trygghet har inte tillgodosetts. Förbudet att hålla öppet gäller till den 31 december i år.

"Miljön framstår som hälsofarlig för eleverna såväl psykosocialt som fysiskt. Eleverna får inte heller den utbildning som de har rätt till enligt skollagen. Särskilt stöd ges inte i den omfattning och på det sätt eleverna har rätt till. Huvudmannen ser inte till att eleverna fullgör sin skolgång." Detta säger Skolinspektionen i ett pressmeddelande. Här är beslutet om stängning.

Skolan hade modersmålsundervisning i arabiska, somaliska, kurdiska, persiska och turkiska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar