måndag 22 augusti 2011

Mot världens enhet

Det vi ser i Libyen är diktatorernas uttåg. Den fasen i mänsklighetens historia måste ta slut. Vi kan inte ha en man i spetsen för ett folk och inte heller en kvinna.

Människor vet själva hur de ska leva, hur de ska komma överens. Vårt bestämmande över världen håller på att förvandlas från det militära till något annat och mer demokratiskt. Om inte samhällenas styre kommer inifrån människorna själva, så är vi illa ute.

Khadaffi har suttit länge nog. Han tillhör det gamla. Det som hörde ihop med sådana som Pinochet och Tito. Gammaldags herrar, som trodde att de var gudarna på jorden. Det finns inga människor, som kan bära en sådan mantel.

Vi går in i en annan tid nu. En tid när jorden genom sina människor ska leva eller dö på en annan nivå än krigets. Detta genom en medvetandehöjning hos den stora massan av jordens befolkning.

Den tid är slut när diktaturerna ersatte varandra. En ny tid randas. En tid när allt kommer att samverka: politik, näringsliv och den andliga synen på oss själva.

Ända tills nu har vi lyssnat på experterna. De vet egentligen inte mer än gemene man. Vem som helst kan numera ta reda på vad som händer i världen, sätta sig in i problemen som mänskligheten står inför. Vår hierarkiska uppbyggnad bland människorna stämmer inte längre.

Rebellerna på Gröna Torget besjälas av att en ny tid randas. Både för Libyen samt hela Nordafrika och Mellanöstern.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar