torsdag 17 april 2014

Sverige får krisstöd från EU

Det är väldigt bra att några pengar går tillbaka till Sverige, för vi betalar mycket till EU. Det vi betalade 2013 är 37 miljarder och vi fick tillbaka 11 miljarder, så det är inte mer än rätt att lite går till ungdomsarbetslösheten, som är stor i vissa delar av landet. Precis som den alltid har varit. 

Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Skåne och Blekinge har fått ett krisstöd på drygt en miljard kronor till ungdomarna från EU. Det är alldeles utmärkt tycker jag för dessa landskap har sedan länge varit på väg neråt. Och en miljard är inte mycket, när vi kunde ha mycket mer. Det enda landskap som skiljer ut sig är Skåne. Där borde inte arbetslösheten bland ungdomar vara hög. Resten av de uppräknade delarna av Sverige har länge varit avfolkningsbygder.

Drygt 200 000 av invånarna i Skåne är invandrare och det närmar sig 20 procent av befolkningen. Omkring hälften av invandrarna i Skåne har jobb om man jämför med svenskarna, där nästan 80 procent har jobb. Det tar ungefär 5-9 år för en invandrare att komma i arbete. Och ungdomarna får det inte bättre än sina föräldrar. Tyvärr. 

Stockholm har ungefär lika mycket invandrare som Skåne, men där fungerar arbetsmarknaden bättre och invandrare får också jobb. Fler invandrare har jobb i Stockholm än i Göteborg och Malmö. I hela landet är invandrare 15 procent av befolkningen. Historiskt sett har Sverige aldrig tagit emot så mycket människor utifrån. Det är naturligtvis en påfrestning och ingen avmattning kan ses i år då omkring 130 000 nya invandrare beräknas komma.

Påskharen har levererat påskäggen och påskliljorna blommar.
Det är tidigt för annars är det vanligare att de slår ut i slutet av april.

Glad Påsk!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar