torsdag 19 april 2012

Att skriva en bok

Det är en livsomvälvande upplevelse om man vågar att överskrida de gränser, som oftast finns inom oss människor och som säger att alla ska göra som Svenssons gör och hålla sig på mattan. Att man inte ska tro att man är någonting, helt enkelt följa Jantelagen.

Men för den som vågar göra det väntar en lycka, som är svåruppnåelig på annat sätt. Jag jobbar just nu med min tredje bok. Om några månader kommer den ut. Det är en särskild utvaldhet att ha det så och det är lite svårbeskrivligt.

Den här boken ligger mig mycket varmt om hjärtat eftersom den handlar om det liv, som så många av oss levde bara för hundra år sedan i Sverige: vi var egendomslösa torpare. Sverige brukar beskrivas som att vi var självägande bönder, men det stämmer inte.

Många i befolkningen har varit egendomslösa. Och när jag började prata torp på en tillställning jag var på, så märkte jag att det slog an strängar hos de andra. De visste vad jag pratade om. De hade själva haft släktingar som hade levat så.

Min bok I Ormbärarens tid kommer ut i augusti i år och vi kommer att ses på bokmässan i september i Göteborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar