fredag 16 mars 2012

Vilket kommer först vi eller språket?

Det kan man fråga sig med anledning av ett letande efter ett könsneutralt ord. Är det så att vi skapas av orden? Så ifall vi hade ett som betecknade icke-kön så skulle vi glömma bort vilka vi var och istället gå över till ett samhälle, som inte skilde oss åt?

I så fall skulle det inte vara möjligt att diskriminera vare sig pappor eller mammor, kvinnor eller män. Är detta verkligen sant?

Nej naturligtvis inte. Det är vi själva som skapar språket och det finns språk på jorden med könsneutrala beteckningar, som finskan, zuluspråket och turkiskan. Är män och kvinnor jämställda i de länderna?

Att vilja införa ett ord, som inte betecknar kön, visar hur sexfixerade vi är i vårt land. Vi är helt uppslukade av kön. Och inte skulle det hjälpa med att införa ett nytt ord. Istället borde säkert de som tjafsar om detta behöva gå i terapi och lära sig att behärska sin förtjusning eller icke-förtjusning över det andra könet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar