fredag 9 mars 2012

Resandefolket vill behålla Tattarkullen

Några romer tyckte att Tattarkullen var för negativt, men nu vill Kulturgruppen för resandefolket behålla namnet i Varberg.

Det finns många ortnamn, som har anknytning till resandefolket, som Tattaresundet, Skojarbacken, Rackaregränd, Krämarevik, Gårdfarihandlaren, Krämarstan och Nattmanstorg.

Det är Rose-Marie Wallengren, som vill behålla namnet. Hon säger att resandefolket har en historia att visa upp och vara stolta över.

Det tycker jag är bra! Äntligen någon som uttrycker något annat än att allt ska gömmas undan. Tattarkullen är ett kvartersnamn, som har funnits i mer än sjuttiofem år.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar