torsdag 23 februari 2012

Äntligen ses barnen!

Det var på tiden att Barnombudsmannen Fredrik Malmberg reagerar över att barn inte tas på allvar i vårt samhälle. Han tycker att barnen ska få en egen lag, inte bara att FN:s Barnkonvention ska vara godkänd av Sverige. Så här skriver han i DN:

Den sammantagna bild som tecknas är att Sverige inte uppfyller de krav Barnkonventionen ställer. Barn i utsatta situationer får sina rättigheter åsidosatta i två fundamentala avseenden. Det handlar om barns rätt att komma till tals och barns rätt att kunna få sin sak prövad och ges upprättelse när rättigheter kränks.


Det svenska samhället är helt enkelt inte bra på att lyssna till barn och tror inte heller att de har egna åsikter. Nej, det är vad som sker när mammor anklagar pappor för övergrepp på barnen. Då manipuleras de till att säga det som mammorna har sagt till socialen. Istället för att barnens egna åsikter tas till vara, så ska de höras om det inte är olämpligt. Vi lyssnar inte på barnen.


I stället för att som FN:s barnrättskommitté ha fokus på att skydda barnet när det kommer till tals har svensk lagstiftning fokus på att skydda barnet från att komma till tals. Men frågan är vem man egentligen skyddar om makthavare förses med kryphål som begränsar barnets rätt att komma till tals?


Detta gäller inte bara socialtjänsten utan även domstolar och tillsynsmyndigheter, menar Barnombudsmannen.


I december 2011 antog FN:s generalförsamling ett tilläggsprotokoll till Barnkonventionen om inrättandet av en internationell klagomekanism. Det skärper kraven på att Barnkonventionen ska bli verklighet i barns vardag. 


Barnombudsmannen vill nu att Sverige ansluter sig till detta tilläggsprotokoll, förutom då att Barnkonventionen äntligen ska bli lag. Jag har propagerat för att Barnkonventionen skulle bli lag sedan 2009, då jag skrev detta. Här är berättelser från barn. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar