fredag 14 september 2012

Vulkaner kan inte stoppas

De är de största hoten mot människor överallt, men eftersom vi är helt hjälplösa mot deras utbrott pratas det inte så mycket om dem.

Jag har skrivit om calderan under Yellowstone som skulle kunna utplåna en stor del av USA. Den har inte haft utbrott på 640 000 år och borde sätta igång när som helst. Det skulle förstöra den civilisation vi lever i nu.

Eldsvulkanen i Guatemala som nu mullrar är mycket liten i jämförelse. Människor har en tendens att bosätta sig på eller i närheten av vulkaner eftersom jorden är bördig där. Omkring 33 000 människor evakueras nu i Guatemala.

Eldsvulkanen har haft utbrott nästan konstant sedan spanjorerna erövrade landet. Den är ständigt aktiv på en låg nivå.

Jag känner mig besläktad med landet eftersom en av mina anfäder en mayaindian sägs komma därifrån. Om bland annat detta handlar min nya bok I ormbärarens tid. Den är under tryckning och kommer snart ut. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar