fredag 28 augusti 2009

Våldet har minskat i samhälletEnligt en undersökning som Brottsförebyggandet rådet, Brå har gjort och som publicerades 2007 har det faktiska dödliga våldet i samhället minskat något tvärtemot föreställningen att det har blivit värre.

Orsakerna till våld som orsakar död är i omkring 20 procent av fallen separation och svartsjuka, i 32 procent av fallen startar det med ett bagatellbråk och psykisk sjukdom är orsak i omkring 14 procent av fallen.

Det dödliga våldet mot kvinnor har minskat under en 30-årsperiod i relationer, vilket Brå menar beror på att det har blivit en samhällsfråga istället för en privat fråga, att lagar har tillkommit för att skydda kvinnor och att kvinnor har möjlighet att ekonomiskt klara sig själva.

Det dödliga våldet som helhet har också minskat menar Brå, vilket kan bero på att sjukvården klarar fler offer. Att anmälningarna om detta däremot har ökat menar Brå beror på ett annat sätt för polisen att föra statistik.

Antalet mord, dråp och misshandel med dödlig utgång låg fram till 1991 kring 130-140 fall per år. Perioden 1991-2006 har detta ökat till 240 fall per år, men det kan alltså bero på ett annat sätt att statistiskt sett nedteckna fallen.

I 85 procent av fallen är gärningsmannen bekant med offret eller en familjemedlem. Och i omkring 58 procent av fallen är gärningsmannen påverkad av alkohol. Omkring 0,00011 procent av befolkningen, män och kvinnor utsätts för dödligt våld.

I de flesta av fallen med dödligt våld är det män som dödar män. Omkring 20 kvinnor har dödats per år av en familjemedlem eller någon släkting.

PS. Första halvåret i år 2009 anmäldes 673 000 brott av dem var 51 600 bedrägerier. DS.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar