måndag 8 oktober 2012

Niohundratjugofem flyktingbarn avvisade

Det är helt i sin ordning att avvisa flyktingbarn som kommer från något annat EU-land till Sverige. Så säger Dublinförordningen. Men nu vill politiker att de ska få stanna i Sverige och utredas här, något som sker i Frankrike och i Spanien för ömmande fall. I år har 925 flyktingbarn avvisats.

Ett ensamkommande flyktingbarn kostar kring 800 000 för ett år i Sverige. Senast avvisades en 15-åring som sade sig ha utsatts för övergrepp i Italien. Det är vänsterpartiet och miljöpartiet som är mest kritiska till dessa avvisningar.

Migrationsminister Tobias Billström tycker inte att man kan döma ut ett helt EU-land utan vill se hur flyktingpolitiken utvecklar sig. Det är bättre att de kan tas emot i det första land de kommer till i EU.

Barnen söker sig hellre till Sverige än stannar i något annat EU-land, vilket kan hänga ihop med våra generösa bestämmelser. I Italien finns uppskattningsvis en halv miljon papperslösa flyktingar.

Här skrev jag om detta tidigare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar