lördag 9 april 2011

Misstänkt för finansiering av terror

Den 30-årige studenten Ezedden al-Khaledi från Whiteinch i Glasgow misstänks ha finansierat terror i åtta år.

Således har han ett brett kontaktnät och har kunnat undvika upptäckt av myndigheterna under hela denna långa tid.

Han anses ha finansierat den terrorbombare Taimour Abdulwahab, som sprängde sig själv i Stockholm i december förra året, sedan sommaren 2009.

Mona Thwany, änkan efter självmordsbombaren, har inga kommentarer till den misstänktes anhållande och häktning av polisen. Hon stavar den gripnes namn Ezzdeen.

Det är väl bra att hela denna härva nu kanske får sin upplösning, om den nu har existerat så länge som åtta år. Alltså har denne al-Khaledi ägnat hela sitt vuxna liv åt detta.

Detta är inte något som kan utföras i Guds namn utan snarare i Djävulens namn. Om man nu tror på dessa figurer. De finns enbart som hjärnspöken hos olika människor. Och bara människor kan hitta på detta med hjälp av sina medvetanden.

Vi människor är kluvna mellan ont och gott på så vis och kan inte alltid urskilja vilket som är vilket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar