söndag 24 april 2011

Ingen lyssnar av SOS Alarm

Operatören sitter ensam och tar emot nödsamtal, som SOS Alarm får och ingen lyssnar någonsin på dem igen. Det är bara om, som i fallet Emil Linell, familjen själv rör upp himmel och jord, som något händer.

Försvarsdepartementet är de som skriver avtalet med SOS Alarm och i avtalet står att de ska ha tillräcklig bemanning, men inga fler specificerade krav. Avtalet borde skrivas om tycker Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).

Det ska bara ta sekunder innan någon svarar, men ingen mer lyssnar alltså in samtalen. I USA kan två operatörer lyssna automatiskt när någon ringer så att mer än en kan avgöra hur allvarligt något är.

Inte heller i uppföljningssamtal med personalen så går man tillbaka och avlyssnar vad som har avhandlats. Inte ens i utvecklingssamtal, som sker en gång om året. MSB tycker att avtalet ska skrivas om.

Otydligheten i hur verksamheten fortgår är för stor. På tisdag kommer MSB att granska Emil Linells dödsfall. Polisen har ambitionen att vara klar med sin utredning till midsommar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar