torsdag 7 april 2011

Farligt med sjukhus

Visst är det så. Har alltid varit. Sjukhus är en miljö, där massor med sjuka vistas. Och de kan lätt bli sjukare. Det visade sig nu att cancersjuka barn har smittats med mögel och fått svampinfektioner, som friska tål bra.

Jo, så är det när man är sjuk blir man mottagligare för andra sjukdomar och ofarliga mögelsporer kan ställa till elände hos sjuka och ge lunginflammation och annat. Det är ett känt faktum.

Barnen har inte smittats på någon sal, utan när de har förts genom andra utrymmen, där sporerna fanns. Hygienföreskrifterna har nu ändrats.

Det hela utspelades på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hjulet måste ständigt uppfinnas på nytt. Så ser villkoren ut när man vårdar svårt sjuka. Inte så märkligt egentligen.

Frågan är varför cancer uppträder hos barn. De borde om några slippa sådana sjukdomar tycker vi okunniga lekmän. De får mest leukemi, dvs cancer i blodet och hjärntumörer.

Cancer hos barn är dock mycket ovanligt: av de cirka 1,6 miljoner barn som finns i Sverige är det 250-300 som insjuknar i cancer varje år. Totalt sett utgör dessa cancerfall mindre än en procent av alla cancerfall i landet.

Tre av fyra barn med cancer kan botas nuförtiden. Så prognosen är god. Himla otur med mögelsporer dessutom dock.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar