fredag 18 mars 2011

Sverige klarar kriser

Johan Färm skriver i dag på DN Debatt om att Sverige inte är förberett för större katastofer. Varför han debatterar är oklart, men säkert ligger det något egenintresse bakom.

Han anför att vi inte klarade stormar och den tsunami, som drabbade Thailand 2004. Gjorde vi inte? Elen slogs ut när det stormade som den gör ibland, men det beror inte på att allt är privatiserat.

Och Thailand kunde vi inte hjälpa bättre än vi gjorde då. Numera har också den statliga krisorganisationen förändrats. Allt hängde på statsminister Göran Persson den gången och han reagerade inte.

Elen är inte privat, men där har staten en ohelig allians med företagen genom att alla är intresserade av att göra så stora vinster och få så mycket skatt som möjligt och därför inte bryr sig om att hålla nere priser eller kräva ordentligt underhåll.

Att Japan satsar mångdubbelt mer på katastrofberedskap är inte så konstigt. Detta land ligger vid ett plattmöte, som uppenbarligen alldeles nyss har skapat en stor jordbävning och dessutom en tsunami därpå.

Allt det där har människor i Japan vetat om i tusentals år. Det finns beskrivningar långt tillbaka i tiden av vulkanutbrott, jordbävningar och tsunamis. Och därför hade de byggt vallar och andra skydd mot detta, dock var detta en för stor katastrof. I Sverige har vi inte dessa naturkatastrofer.

Johan Färm slår mot vår rädsla för att inte kunna ta hand om gamla och sjuka och inte ha några vägar i landet, men vi bor inte i Japan, inte ens i Kalifornien. Det här är Sverige.

Det värsta vi kan råka ut för är de beslut, som politiker tar och som bortser från människors olika grundläggande behov, som att ha mat, vatten och värme. Men där befinner vi oss absolut inte i vårt land.

Johan Färm är VD för BRM Europe i Sverige och har hand om utvecklingen på den nordiska marknaden av risk- och krishantering. Så det handlar alltså om ett stort egenintresse som har fått honom att skriva en PR-artikel på DN Debatt.

Och det är skamligt att utnyttja katastrofen i Japan för att vinna egna fördelar i sitt företag. Det är samtidigt mycket illa av DN att ens publicera denna artikel, som är dåligt underbyggd och inte har något allmänintresse eftersom grundfakta inte stämmer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar