onsdag 7 juli 2010

Om att skapa lidande för sig själv och andra

Ilska och bitterhet stärker egot genom att öka upplevelsen av separation, betona avståndet till andra och skapa en till synes ointaglig mental fästning i form av att "ha rätt".

Om du kunde se de fysiska påfrestningarna i din kropp när du befinner dig i ett sådant tillstånd så skulle det framgå att detta är ett sjukligt tillstånd. Detta är en form av lidande.

När man befinner sig i ett negativt tillstånd finns det något i var och en av oss som vill ha detta tillstånd. Vem skulle annars hålla fast vid detta tillstånd och skapa sjukdom i kroppen och göra sig själv och andra olyckliga?

Men om man märker att man bär på denna negativitet och samtidigt kan se att det finns något, som kan finna nöje i detta, så håller man på att bli mer medveten.

Då förändras medvetandet från ego till en större värld och det går att lyfta sig själv i håret och höja sig över begränsningen i egots inlärda tillstånd och reaktioner.

Detta öppnar vägen till oändliga möjligheter att hantera alla situationer på ett mer intelligent sätt. Man blir fri att släppa sitt lidande i samma sekund som man inser att det är ointelligent.

Egot kan vara smart, men inte intelligent. Att vara smart betyder att driva sina egna syften, medan intelligens är att se en större helhet i vilket allt hänger samman.

Smarthet är kortsiktig. De flesta politiker och affärsmän är smarta, men få är intelligenta.

Dessa tankar är hämtade ur En ny jord Ditt inre syfte av Eckhart Tolle sid 99-100

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar