måndag 12 augusti 2013

Peter Mangs revolutionär

Peter Mangs berättelse i dag i Sydsvenskan om hur han sköt och dödade människor och inte minst Trez West Persson är en bekännelse från en "revolutionär" människa. Han skulle ge igen för upplevda kränkningar - både egna och andras - och då var det rätt att gå ut på jakt. Han hade med i beräkningen att någon oskyldig kunde stryka med.

 "Hans dåd representerar den egentliga rättvisan. Mord är visserligen olagligt, men kan ändå vara rätt, enligt hans resonemang.

– Jag gjorde fel av rätt skäl, säger han om mordet i Ögårdsparken.
För att sammanfatta hans förklaringar, så ser Peter Mangs sig som en slags revolutionär. Skott och våld är ett sätt att göra uppror mot en felaktig världsordning. Och ett sätt att ge tillbaka för upplevda kränkningar – både egna och andras."Han resonerar ungefär som andra galningar. Till exempel de som ger sig iväg för att utöva jihad och stupar i Syrien. De som tror att världen blir bättre genom att döda. De som tror att de blir martyrer i himlen är lika hjärntvättade som denne Mangs. Ingen planet blir någonsin bättre genom att döda andra människor. 

Men tyvärr kan människor förmå sig själva till att tro detta. Om man utrotar en viss sorts människor så kommer paradiset att uppstå på jorden. Det har många trott genom historien: Stalin, Hitler eller militärjuntan i Grekland eller Chile. Och det är ingen skillnad enligt min mening på "vänsterrevolutionärer" eller "högerrevolutionärer". De är bedragna av samma slags "memer". De tror på övergripande ord, som blir till trossatser.


I Sverige tycker dock en del fortfarande att "vänsterrevolutionärer" är fina människor. Nej dödande är dödande vem som än utövar detta och det är fel. Mord på människor gör aldrig världen bättre. Det får bara lidandet att fortsätta.

PS. När jag avslöjade namnet på Peter Mangs så lästes detta inlägg av (till dags dato) drygt 23 000 människor. DS.

1 kommentar: