tisdag 28 maj 2013

Trots allt är vi lyckliga

Det bekommer oss inte så mycket att bilar brinner eller att dagis och skolor brinner ned. Nej varje dag är ändå lyckad. I genomsnitt för de som bor i Sverige. På första plats kommer Australien och vi kommer tvåa. Det handlar om OECD:s lyckoindex. Detta är en bra inställning att tycka att livet är helt okej för även människor i koncentrationsläger överlever bättre om de har en sådan lyckoinställning. Om de kan se en bra framtid. Psykiatern Viktor Frankl har själv skrivit om detta i sin bok Livet måste ha en mening. Han satt i koncentrationsläger under andra världskriget.

Jag har skrivit om honom i min utgivna dagbok Ett Sekel av Tystnad:

"Han hotades av döden i varje ögonblick. Hur kunde han gå vidare efter det? Hur kunde han överleva? Hur kunde han se en mening med livet? Den givna slutsatsen, som han själv ger, blir att det måste finnas en mening också med lidande och död.

Viktor E. Frankl har beskrivit hur det gick till när människor gav upp. Hur de blev apatiska i koncentrationslägret. Hur de slutade bry sig. Att de inte längre orkade lämna britsen i lägret, inte tvättade sig, inget längre bet på dem, varken böner, hot eller slag.

Massdöden var mycket stor i lägret kring nyåret 1944-45. Många hade satt sitt hopp till att kriget skulle vara slut till julen, att de då skulle vara hemma igen. När inte det infriades så dog de. Det berodde inte på att de yttre omständigheterna blev sämre. Men att detta deras hopp grusades om igen gjorde att de gav upp helt och hållet."

Ett Sekel av Tystnad sid 382

Här hittar ni boken.
Psykiatern Frankl kom fram till att vi kunde upptäcka livets mening på tre sätt: genom att agera, vara aktiva, genom att uppleva ett värde och genom att lida. Han menade att det självklara att rusa genom livet och prestera gjorde att vi upplevde mening. Uppleva ett värde är att förälska sig eller att se ett nyfött barn i ögonen, att se värdet i det mentala tänkandet eller det andliga. Det tredje sättet är att uthärda prövningar, att gå igenom en sjukdom, klara av livet. Ting bestämmer eller determinerar varandra sade han, men människan bestämmer själv över sitt liv. Vad hon blir har hon gjort sig till.

Visst är det fantastiskt att 85 procent av svenskarna har bra upplevelser varje dag. Mer än dåliga. Det betyder att 15 procent ännu inte har begripit att de bör ha den där speciella inställningen: att se livet som gott och att framtiden är god.

När det gäller hur nöjda vi är med våra liv kommer Sverige på fjärde plats. Schweiz, Norge och Island är mer nöjda än vad vi svenskar är. När det gäller balansen mellan arbete och resten av livet kommer Sverige på sjätte plats. Efter länder som Danmark, Nederländerna, Norge, Belgien och Spanien.

Gör det bästa av din dag! Oavsett var du är. Det är psykiatern Viktor Frankls budskap. En arbetslös och en koncentrationslägerfånge har psykologiskt sett ett liknande situation enligt honom. De har båda förlorat en klar inriktning på framtiden. De lever i en provisorisk existens. Det gäller att ta sig ur den. Denna paradoxala tid där en dag kan vara oändligt lång i sin tristess eller utsatthet. Medan en vecka kan gå fortare än denna enda dag. 

Svenskar är ändå nästan lyckligast i världen trots alla bekymmer. Bara att ha lyckats ta sig igenom livet så här långt gör mig lycklig när jag tänker på det. Ha en underbar lycklig dag alla!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar