lördag 4 augusti 2012

Många faror i vattnet

När Östersund och Skellefteå drabbades av parasitutbrott så fanns det inte bara en bov - vattenreningen - utan den svenska aningslösheten var framträdande. I Sverige har vi rent vatten och särskilt i Norrland. Det var nog missuppfattningen.

Så illa ställt är det att Cryptosporidium Hominis i ett gram avföring kan smitta hur många som helst. Detta enda gram kan innehålla mellan en miljon och hundra miljoner parasiter. Dålig hygien och att toaletter var felkopplade till dagvattnet i Östersund, gjorde att dessa parasiter kom ut i sjövattnet, som togs in till nytt dricksvatten.

Nu skylls allt på vattenverken, att de tar in smittat vatten och inte renar det ordentligt. Ja det räcker med UV-ljus för att ta död på denna parasit. Det var naturligtvis helt vansinnigt att reningsverken inte hade eller ibland inte har ett sådant skydd. Fortfarande.

Dock tar omkring hälften av vattenverken sitt vatten från grundvattnet och där finns inte parasiter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar