torsdag 17 oktober 2013

Slaveri i Sverige

Walk free heter en organisation i Australien, som berättar om det slaveri som finns i världen. Den moderna formen inkluderar påtvingat äktenskap, försäljning eller exploatering av barn, trafficking och slavarbete plus skuldfällor, som skapar ekonomiskt slaveri.

Omkring 30 miljoner sådana slavar beräknar organisationen finns i världen. Det låter som en låg siffra tycker jag. Nedan kan ni se de länder som beräknas ha det högsta antalet av moderna slavar:

Table 3: Ten countries with highest estimated number of population in modern slavery

Country Name
Population3
Estimate of population in modern slavery
Lower range of estimate
Upper range of estimate
India
1,236,686,732
13,956,010
13,300,000
14,700,000
China
1,350,695,000
2,949,243
2,800,000
3,100,000
Pakistan
179,160,111
2,127,132
2,000,000
2,200,000
Nigeria
168,833,776
701,032
670,000
740,000
Ethiopia
91,728,849
651,110
620,000
680,000
Russia
143,533,000
516,217
490,000
540,000
Thailand
66,785,001
472,811
450,000
500,000
Democratic Republic of the Congo
65,705,093
462,327
440,000
490,000
Myanmar
52,797,319
384,037
360,000
400,000
Bangladesh
154,695,368
343,192
330,000
360,000

I procenttal ser dock slaveriet annorlunda ut i världens länder:

Table 1: Countries with highest prevalence of modern slavery
Rank Country Name
1
Mauritania
2
Haiti
3
Pakistan
4
India
5
Nepal
6
Moldova
7
Benin
8
Côte d’Ivoire
9
The Gambia
10
Gabon

Här nedan ser ni de länder som beräknas ha det lägsta antalet moderna slavar:

Table 2: Countries with lowest prevalence of modern slavery
Rank Country Name
150
Denmark
150
Finland
150
Luxembourg
150
Nor way
150
Sweden
150
Switzerland
159
New Zealand
160
United Kingdom
160
Ireland
160
Iceland

I Sverige beräknas antalet moderna slavar uppgå till 1 200 - 1 300. Detta drabbar främst invandrare och i mindre grad svenska medborgare. Sexutnyttjande dominerar det moderna slaveriet i Sverige. Men tvångsarbete har dominerat under 2011. Påtvingat kriminellt slaveri har också blivit vanligare: tiggeri och stöld. Dessa människor kommer främst från Östeuropa. Män, kvinnor och barn är indragna i detta och omkring en tredjedel av alla offer är under 18 år.

Tvångsarbete handlar om offer från Östeuropa och Asien. De finns i säsongsarbeten såväl som i hushållssektorn. Det handlar om byggnadsarbete och arbete i trädgårdar. Migrationsverket menar att de nuvarande lagarna gör att det finns möjlighet att utnyttja arbetare och anser att facken måste kunna ingripa mer. Sverige har inte undertecknat Domestic Work Convention, men är annars okej som land när det gäller mänskliga rättigheter enligt organisationen.

Här kan ni läsa hela rapporten. Här har jag skrivit om män som är slavar i Sverige. Ju mer mångkulturella och postglobala vi blir, öppna för hela världen, desto vanligare torde slaveri bli också i Sverige.
20.10.2013
Här uppmärksammar Sveriges Radio att det finns många slavar i Kina. Och att medierna tiger om de 2,9 miljoner som rapporten uppskattar antalet till i Kina. 

1 kommentar:

 1. Det finns nog en risk med att begreppet slaveri förflackas på det här sättet. När man påstår och sätter likhetstecken mellan forna tiders systematiska och ekonomiskt strukturellt betydelsefulla slaveri, som en del i den allmänna ekonomin, och de avvarter till mänskligt beteende som exempelvis prostitution och andra marginaliserade kräftsvulster på samhällskroppen utgör.

  Kriminella handlingar där olika människor tvingas till handlingar mot sin vilja kan ju ibland likna slaveri till sina uttryck. Exempelvis illegala invandrare som svartarbetar med ständigt utvisningshot och angiveri-risk hängande över sig. Utan varje form av normal rättighet. Men deras situation har trots allt inte samhällets stöd. De har ofta valt att hamna i den "frivilligt".

  Barnarbete är visserligen en viktig del av många hushåll och på det viset strukturellt. Men samtidigt är det ofta med föräldrarnas goda minne som de arbetar. Villkoren är ofta usla, men är det verkligen slaveri?

  Så fort kvinnor får löften om att andra personer skall fixa bostad, arbeten och uppehälle åt dem, ja då bör man vara misstänksam. Man gör sig omedelbart beroende av andra personers moral och välvilja. Ändå väljer man det. Är det verkligen slaveri? En kombination av naivitet och ren kriminalitet skulle jag vilja kalla det.

  Människor som rent allmänt är utfattiga och arbetar med vedervärdiga villkor och för usel ersättning finns det mycket av. Men är det samma sak som slaveri? Är de livegna? Kan de överhuvudtaget inte hitta någon annan arbetsgivare alls någonstans. Får de inte ens försöka. Osv.

  Nej det här liknar sättet att diskutera samhällsfrågor som begreppet våldtäkt har kommit att utvecklas. Åtminstone i sverige. Där varje sexuellt övergrepp eller ofredande snudd på, skall kallas våldtäkt. Istället för just övergrepp som är en mer neutral benämning och därigenom tvingar fram en mer nyanserad diskussion om förloppet och detaljerna i handlingen.

  Man får en diskussion som hamnar i symbolspråk, fördömanden, generella överenskommelser och lösningar som lätt bortser från den verkliga situationen i varje enskilt fall.

  Det måste inte heta slaveri för att vara vedervärdigt.

  SvaraRadera