måndag 9 juni 2014

Självklart kan de inte betala skatt

UPPDATERAT
Det går inte att jämföra skola, vård och omsorg med fabriker. Där måste det till andra kriterier. När min son gick i privat skola så investerade de båda ägarna i sig själva. De avsatte miljoner till sin pension. Det blev sammanlagt tio miljoner på några år. Det är helt legitimt att göra så. Självklart. 

Problemet är att de inte själva hade tjänat ihop pengarna utan att de fick dessa miljoner till sina pensioner av skattebetalarna. Och att barnen kunde ha dragit nytta av dessa pengar under sin skoltid. Istället blev det så att ifall eleverna ville göra ett examensarbete så fick de själv betala detta. I denna skola kunde det kosta kring 100 000 kronor. Fast det var frivilligt förstås för de kunde ju inte kräva att föräldrarna skulle lägga så mycket pengar på barnen. Förutom alla skattepengar de redan hade betalat. Detta är ett olösligt dilemma såvida vi inte ska göra om hela bolagslagstiftningen eller förbjuda samhällsbidrag till denna sektor.

Det finns många sätt för ett bolag att inte gå med vinst så egentligen är det märkligt att denna sektor trots allt betalar så mycket i skatt. Vinst brukar vara det sista ett bolag är så intresserat av om ägarna är några stycken och det går att avsätta pengar på vägen. Det är stora bolag av gammal Wallenbergsort, som har ägare som vill ha vinst. De vill ha utdelning på sina aktier.

Och detta är i princip samma dilemma som med flyktingmottagandet. Sandviken skröt ju om att de gjorde miljardvinster på flyktingarna. Ja det hängde ihop med alla bidrag de fick. Tänk om staten skulle sluta ge bidrag till alla som tar emot flyktingar och nya invånare? Nu får alla stora bidrag i två år och är sedan tvingade att ta in nya invånare så att andra får betala dessa nytillkomna. Det finns också en utjämningspolitik i landet mellan kommunerna. Den här skola-, vård- och omsorgspolitiken håller inte i längden. Allt är beroende av stora bidrag. Och att alla samhällsmedborgare vill betala.
11.6.2013
Branschen som sådan är osäker för de som agerar i den och de snabba vinsternas tid ser ut att vara förbi. Socialdemokraterna velar omkring och vill helst att det ska finnas mångfald, men inte så mycket vinster. Och kommunerna ska kunna stoppa skolor, menar socialdemokraterna. Miljöpartiet är splittrat i frågan. Vänsterpartiet vill ha stopp för allt och att skolan och vården ska drivas helst ideellt, men då faller privata aktörer bort.

En ny utredning om vilka som ska få äga dessa företag som handlar med välfärd blir klar i höst. Då kanske vi kan få besked om vad en fungerande mångfald av aktörer betyder. Vi minns allt fusk med privata vårdföretag. Där miljonbelopp har gått till kriminella.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar