torsdag 24 april 2014

Det nedmonterade Sverige

I dagens debattartikel i DN försöker tre s-märkta fackliga män ge sken av att regeringen Reinfeldt under åtta år har förstört det heliga svenska fackliga systemet, som var så bra och gav folket så mycket. Det är inte sant. Denna regering har inte haft tillräckligt med mod i barm för att omarbeta eller avskaffa a-kassan och arbetsförmedlingen, som de lovade.

Dessa system som har varat sedan jag föddes och som är urmodiga och borde ha skrotats för länge sedan, men facket har varit för involverat och för starkt för att detta skulle kunna ske. Allt borde ha gjorts om och synen på äldre borde ha ändrats från socialdemokraterna, som började förstörelsen av systemen genom att ta allt från 40-talisterna. För de var ju "köttberg" och ändå så rika. Det var ett rent nazistiskt uttalande som finansminister Pär Nuder lyckades kläcka ur sig.

Socialdemokraterna förstörde också det system med sjukförsäkring vi hade genom att det för vissa inte skulle gå efter senaste lön. Om någon hade haft oturen att först bli arbetslös och sedan sjuk skulle man alltid ingå i de arbetslösas skara rent ekonomiskt och därmed få en låg ersättning också som sjuk. Detta genomfördes 2003. Jag har beskrivit den resan i min utgivna dagbok Ett Sekel av Tystnad.

Det svenska samhället förändras
 från Gustav Vasas intåg i Stockholm.
Målning av Carl Larsson
Vad som har hänt är att Europa har ryckt mycket närmare och även resten av världen. Häromdagen besökte jag ett centrum ganska nära stan och det som skilde detta från hur det såg ut för 30 år sedan var dels att det var slitet naturligtvis för det hade inte förändrats sedan den tiden. Men också för att där talades arabiska, somaliska och andra främmande språk. Världen har krympt och varken socialdemokraterna eller den borgerliga regeringen har gjort något för att vi inte skulle krympa som land.

Sverige är ett litet och ganska fattigt land i förhållande till behoven i världen. Och ingenting görs för att vi inte ska integreras i den. Socialdemokraterna ser det som att vi ska vara internationella och världsmedborgare allihop. Och borgarna ser detta som att vi måste importera människor så att vi kan växa som land och få bättre köpkraft och fler som arbetar. 

Vi har en enastående sjukvård fortfarande. Jag har sett det på nära håll eftersom människor runt mig är sjuka. Men samhället håller på att krackelera därför att den syn på världen, som vårt lilla, lilla land omfattar, gör att vi inte anser att vi behöver vara ett eget land. Det är fritt fram för alla att komma hit och använda alla systemen. Det senaste exemplet är att man inte behöver vara medborgare här för att åtnjuta bidrag till hyran. Nej det står alla fritt att komma hit och bo och använda våra system när de är EU-medborgare. Det är helt enkelt ingen skillnad på oss ens i ekonomiska termer. Alla är jämlika, vilket i sin tur betyder att vi alla får det sämre som medborgare i landet. Och det verkar vara alldeles ohjälpligt vem som än regerar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar