måndag 5 november 2012

Somalier får inte jobb

UPPDATERAT
Inte i Sverige, men i USA har hälften av dem arbete. Nu ska regeringen lära sig av USA och av Kanada. I vårt land har bara kring 20 procent jobb.

Kanske inte så märkligt med tanke på att hälften har kommit hit rätt nyligen och att de ofta inte har någon utbildning. I USA så ingår de i en serviceorganisation som deras landsmän står för och de får jobb i deras företag.

Sverige och USA är olika som länder både i storlek och organisation så därför tror jag inte det finns så mycket att lära. Storbritannien har länge haft Europas största population av somalier: kring 43 000. Nu lär de vara över 100 000. Kanske kunde vi lära mer där? Här är ett annat projekt i Sverige där hänsyn tas till att somalier ingår i klansystem.

Men Storbritannien finns inte med i den rapport som framtidskommissionen kommer att presentera i dag. I Sverige kommer att finnas ungefär lika många  somalier som i Storbritannien och fler är på väg hit när det är fritt fram för anhöriginvandring.

Sverige är i sammanhanget ett litet land och Göteborg är den stad som väntas ta emot de flesta anhöriginvandrarna till redan utsatta områden: Angered, västra Hisingen och östra Göteborg. Det finns ännu ingen organisation för att ta emot dem.

Över en miljard har avsatts till anhöriginvandring av somalier av regeringen under de kommande fyra åren. Omkring 27 000 anhöriga väntas anlända till Sverige och regeringen har tagit på sig ansvaret för dem ekonomiskt också efter att de har varit här i två år.
11:40
Vi fick höra på pressträffen att omkring 70 procent av somalierna har dålig utbildning. Omkring 60 procent av dem har kommit efter 2006 och bara 7-8 procent är sysselsatta (av drygt 20 000). Fyrtio procent arbetar i den offentliga sektorn av de som har jobb.

Det behövs en integrationsmodell där mer lämnas över till somalierna själva med lokala basarer som affärsmodell och egna organisationer som hjälper somalier att förstå den svenska myndighetsmodellen.

Omkring 80 procent av somalierna är vana vid affärsverksamhet av något slag.

Erik Ullenhag, integrationsminister såg framför sig mer praktik, mer skola och på ett annat sätt för de som nu kommer, kanske tonåringar som aldrig gått i skola. Han var tveksam till en etnisk lösning där de själva får ta hand om integration, men såg att det kanske går att utvidga och göra att somalier förstår den svenska modellen bättre.

Det går att konstatera att engelsktalande länder är bättre än Sverige för somalier. De har större nytta av engelska och också av de modeller som finns i dessa länder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar