måndag 26 november 2012

Haddile född utom äktenskapet

Men nu är det bevisat att hennes mamma och pappa finns i Algeriet. Och ifall de vill ha henne så ska de få det. Haddile vet inte om något annat än Sverige och har en svensk familj där hon menar att hennes mamma och pappa finns. Att dra henne från den är inte bra. Haddile är född utom äktenskapet och detta gör att hon kan traumatiseras och få lida hela livet.

Kvinnors rättigheter och skyldigheter i Algeriet styrs av familjerätten, som i vissa hänseenden följer muslimsk rättstradition. I praktiken innebär detta att kvinnor diskrimineras, framför allt när det gäller äktenskap, skilsmässa och arvsrätt. Det säger en rapport om Algeriet från UD.

"Situationen för ogifta mödrar är problematisk. Abort är förbjudet utom för det fall då moderns liv är i fara. Att föda ett barn utanför äktenskapet är stigmatiserande och kvinnan riskerar att förskjutas från familj och släkt."

"FN:s barnfond (Unicef) rapporterar att det sannolikt finns över 300 000 minderåriga i Algeriet som arbetar på ett eller annat sätt, trots att den lägsta tillåtna åldern för barnarbete är 16 år. Enligt oberoende organisationer förekommer gatubarn som ofta på grund av extrem fattigdom stjäl för att överleva och som konsumerar olagliga substanser."

Föräldrarna till Haddile ska komma hit den 7 december enligt planerna. Haddile övergavs av mamman och hade livshotande hjärnskador när hon lämnades in akut till sjukhus fyra månader gammal. Det var Adam Abdelghani som hade hand om henne då. Han kan inte ta hand om barn har han själv sagt. En mamma är inte i alla lägen bäst för ett barn. Inte föräldrarna heller. Gör Barnkonventionen till lag!
8.1.2013
Haddiles föräldrar är här och ska provbo med henne.
16:03
Men nu rapporteras att mamman har blivit sjuk och inte kommer. Meningen var inte heller att provbo hos fosterföräldrarna utan att hälsa på och umgås en smula. 
7.3.2013
Här är senaste nytt om Haddile. Ännu har inte så mycket hänt.
27.3.2013
Socialstyrelsen kritiserar att ingen kollade upp den man, som sade sig vara Haddiles far och som uppenbarligen utsatte henne för vanskötsel.
27.5.2013
Haddile har fått ett tvåårigt uppehållstillstånd i Sverige. 
6.7.2015
Och äntligen är det klart att Haddile får stanna i Sverige. Hon får permanent uppehållstillstånd.

22 kommentarer:

 1. Man får verkligen hoppas att Haddile får stanna hos sin svenska mor. Man ser ju att hon är lycklig där.

  Rickard

  SvaraRadera
 2. Ska man tolka din uppfattning i det här fallet som att du stödjer kidnappning? Tänk dig att ett ensamt barn blev kvar i Thailand pga. tsunamin att föräldrarna dog i tsunamin och att Thailand höll kvar barnet där med hänvisning till att barnhems- och fosterhemsbarn ofta farit illa i Sverige. Då hade samma personer, som idag vill att Haddile ska hållas kvar i Sverige, förmodligen rest ett helvete. Med all rätt då detta skulle röra sig om ren kidnappning å den thailändska regeringens sida och alltså brottsligt. Beslut om hur ett barn till svenska medborgare ska vårdas kan bara tas i Sverige - på samma sätt måste alla beslut rörande Haddile tas i Algeriet eller Frankrike.

  Sverige kan inte hålla ett barn från sina biologiska föräldrar (dessutom liksom Haddile medborgare i ett annat land) och att göra detta skulle vara en grov kränkning mot deras mänskliga rättigheter och dessutom ett flagrant brott mot internationell lag!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja ska man skratta eller gråta. Mamman kom hit höggradigt gravid och födde barnet här. Hon övergav det senare och lämnade det till en man som på något sätt lyckades vara delaktig i att ge barnet svåra hjärnskador. Ifall socialtjänsten beslutar att föräldrarna ska ta hand om barnet behövs en lång övergångstid. Inget av det du anonyme 17:05 säger ovan är tillämpligt.

   Radera
  2. Det spelar ingen roll att mamman har övergivit barnet. Man kan hävda att det gör henne olämplig att ha vårdnaden, men ett beslut om fråntagande av vårdnaden måste tas av algeriska myndigheter mot de algeriska föräldrarna. Det svenska omhändertagandet av Haddile (vilket jag inte kritiserar) har varit ett undantagsbeslut som byggt på att man inte vetat var de riktiga föräldrarna finns - nu vet man det och de är på väg till Sverige för att få tillbaka sitt barn. För att de svenska fosterföräldrarna ska kunna behålla Haddile måste de adoptera henne, och det kan (lyckligtvis) aldrig ske utan att de biologiska föräldrarna ger sin tillåtelse. Allt annat vore, som sagt, kidnappning och handel med barn.

   Radera
  3. Nej du har missuppfattat. Den biologiska mamman och pappan har inte vårdnaden om barnet. Migrationsverket ville utvisa barnet till Frankrike men det stoppades. Det hade varit grymt. Lika grymt är att ge barnet till mamman och pappan utan att förvissa sig om att de kan ta hand om det. Och att det är bra för barnet.

   Radera
  4. Tack anonym för att du faktiskt har modet att tala om hur det faktiskt är flickan är fransk/algerisk medborgare och föräldrarna är också -Fransk/Algeriska medborgare det är dessa länder som har beslutande rätt i frågan när det gäller vem som ska ha vårdanden om Hadili. Det man kan hoppas är att om de kommer fram till att de biologiska föräldrarna inte är lämpliga låter flickan få vara kvar i det svenska familjehemmet. Men svenska myndigheter har inte med saken att göra//Susanna Svensson

   Radera
  5. Nej du har fel Susanna. Det behövs inget som helst mod för att berätta detta. Det har varit känt sedan länge. Och svenska myndigheter har allt med detta att göra. Och FN:s Barnkonvention som är till för barnet i första hand.

   Radera
  6. De biologiska föräldrarna har inte vårdnaden om Haddile eftersom hon befinner sig i Sverige och de befinner sig i Algeriet. Att situationen är så idag innebär inte i sig att detta ska fortsätta - tvärtom är utgångspunkten hela tiden att barn ska tillbaka till sina föräldrar. Det säger både svensk lag och internationell lag. Att frånta vårdnaden och att fortsätta hålla ett barn ifrån dess föräldrar (vilket fosterhemsföräldrarna inte är och inte kommer vara förrän de adopterar henne) är ett tvångsmedel som återkommande måste motiveras med starka skäl, och jag skulle säga att det överhuvudtaget inte kan användas mot utländska medborgare. Därför måste Haddile överlämnas till sina föräldrar när de kommer till Sverige. Huruvida de ska få ha vårdnaden om henne i Algeriet blir en fråga för algeriska myndigheter.

   Kort sagt kan jag inte se hur svenska myndigheter skulle kunna besluta om vårdnaden av ett barn som är algerisk medborgare gentemot föräldrar som är algeriska medborgare. Enda möjligheten jag kan se till att Haddile ska kunna stanna hos sina nuvarande fosterhemsföräldrar är att de adopterar henne, vilket inte kan ske utan föräldrarnas samtycke.

   Radera
  7. Som du vet så blev barnet övergivet av sin mamma och svårt misshandlat av den eller de som hade hand om det. Barnet ska skyddas inte föräldrarna. Och detta måste också svenska myndigheter göra. Mamman ville att dottern skulle skickas till henne i Algeriet. Hon verkar inte begripa vad ett barn är. Det har inte med medborgarskap att göra utan med empati, mänsklig omvårdnad och omsorg. Haddile kommer att skadas för livet om hon transporteras hastigt till Algeriet. Så gör man inte med barn.

   Radera
  8. Barnets skyddsvärde enligt barnkonventionen är en princip som ska vägleda beslutsfattare i deras myndighetsutövning. Det innebär inte att man med hänvisning till "barnets bästa" kan ta beslut som direkt strider mot svensk lag och internationell lag. Det finns inget som helst stöd för att hålla kvar en minderårig utländsk medborgare, som inte har begått något brott, i Sverige mot föräldrarnas vilja. Det går för det första inte att motivera utifrån svensk lag och för det andra skulle det kunna utlösa en diplomatisk kris och rättstvist med Algeriet (och möjligen Frankrike).

   Radera
  9. Ja det är ju bra att du vet exakt vad som är möjligt. Jag förstår att du styr länderna och att du är justitieminster i Sverige, Frankrike och Algeriet.

   Radera
  10. Det handlar om grundläggande juridiska principer (på en nivå som jag tycker ingår i allmänbildningen). Självklart kan inte svenska domstolar och socialnämnder frånta utländska medborgare vårdnaden om deras barn. Om de mest högljudda aktörerna skulle sansa sig lite och fundera över det här fallet (inte minst över hur de själva skulle ha reagerat och resonerat om motsatta förhållanden hade rått - algeriska myndigheter som tar ett svenskt barn i beslag) så tror jag faktiskt att de skulle inse detta.

   Radera
  11. Okej you made your case! Ha nu en trevlig kväll!

   Radera
  12. Detsamma. Tack för en bra och trevlig diskussion.

   Radera
 3. Sorry jag lyckades radera en kommentar som hoppades att den anonyme som kommenterar inte jobbar inom något där det behövs medkänsla för andra. Skicka den gärna igen!

  SvaraRadera
  Svar
  1. @ Ann Helena.
   Du återger ungefär vad jag skrev i det raderade inlägget.

   Rickard

   Radera
  2. Okej Rickard! Ibland är fingrarna för snabba!

   Radera
 4. Våra svenska media är fantastiska. Tänk så omtänksamt av dem att leta upp föräldrarna åt myndigheterna så att kommunen på sikt slipper betala för fosterhemmet. Flickan kommer säkerligen att få en fantastisk fortsatt uppväxt i Afrika.

  SvaraRadera
 5. Tycker det är mest intressant hur tvärsäkra människor kan vara. "Endast genom att stanna i Sverige kan hon får det bra" Algeriet är dåligt, Frankrike är dåligt... Finns det någon som sitter inne med reel information eller är det bara en massa svalpande från pressen (vad det nu är värt) som tyckandet byggs på?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mina fakta där ovan är reella. Svenska UD står för dem (finns länk). Eller litar du inte på myndigheter heller? Och en mamma som har övergett sitt barn när det var spädbarn och lämnat det till en man som orsakade (direkt eller indirekt) att denna flicka fick allvarliga hjärnskador är inte en mamma att lita på. Mamman verkar vara rätt omogen och hon verkar inte inse konsekvenserna av sina handlingar. Haddile lider fortfarande av vad hon gjorde då.

   Radera
 6. Now she has exactly the difficult situation that I predicted all the time would come! Why? Well social services ignorance, fear and lack of independence versus media!

  You can require that Unit or the legal expertise of supportive municipal lawyer | s or hired expertise should have seen that during the first 6-month period before the first review after the initiation of coercion care when presumed guardian's consent in her absence, one would immediately launched inquiries of parents and when it became clear that the girl was a citizen of France and Algeria, would immediately be forwarded Hadile the French authorities' care!

  I think that Expressen, along with other media and parties designated as 7-clover in also a white context, think about their shared responsibility for the girl and the foster parents ended up in this horror scenario, which assumes insights and abilities of those who have never been attributed to it! Also worth paying attention to risks that are of the "individual" cases decided by a political committee composed, that is a dangerous system failure!
  ----------------------------------------------------------------------
  Maintenant, elle a exactement la situation difficile que je l'avais prédit tout le temps serait venu! Pourquoi? Eh bien l'ignorance des services sociaux, la peur et le manque d'indépendance par rapport à des médias!

  Vous pouvez exiger que l'unité ou l'expertise juridique de l'avocat municipal de soutien | s ou d'expertise embauché aurait dû voir que pendant la première période de 6 mois avant le premier examen après le début des soins de coercition quand consentement présumé tuteur en son absence, on le ferait immédiatement lancé des enquêtes des parents et quand il est devenu évident que la jeune fille était un citoyen de la France et de l'Algérie, serait immédiatement transmis Hadile soins des autorités françaises!

  Je pense que Expressen, ainsi que d'autres médias et des parties désignées comme 7-trèfle en outre un contexte blanc, réfléchir à leur responsabilité partagée pour la jeune fille et les parents nourriciers retrouvés dans ce scénario d'horreur, ce qui suppose des idées et des aptitudes de ceux qui n'ont jamais été attribué à lui! Il convient également de prêter attention aux risques qui sont des «cas individuels» décidée par un comité politique composé, qui est un échec du système dangereux!
  ................................................................
  Nu har hon exakt den svåra situation som jag förutspått hela tiden skulle komma! Varför? Jo socialtjänstens okunskap, rädsla och osjälvständighet visavi media!

  Man kan kräva att enhetschefen eller den juridiska kompetens som finns hos stödjande kommunjurist|-er eller inhyrd kompetens borde ha sett till att redan under den första 6-månadersperioden innan första omprövningen efter det inledda tvångsomhändertagandet när man presumerade vårdnadshavarens samtycke i hennes frånvaro, skulle man genast satt igång efterforskningar av föräldrarna och när det stod klart att flickan var medborgare i Frankrike och Algeriet, genast skulle ha överlämnat Hadile i franska myndigheters vård!

  Jag tycker nog att Expressen tillsammans med övrig media och partierna som benämns som 7-klövern i också ett vitt sammanhang ska fundera över sitt delansvar för att flickan och familjehemsföräldrarna hamnat i detta skräckscenario, som förutsätter insikter och förmåga hos dem som aldrig tillskrivits det! Också värt att uppmärksamma risker som blir av att "individärenden" avgörs av en politisk sammansatt nämnd, d v s ett farligt systemfel!
  --------------------------------------------------------------------  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja så lätt att vara efterklok. Så Haddile skulle ha lämnats till ett barnhem i Frankrike? Utan vare sig mamma och pappa? Mamman visste man inte var hon fanns. Inte pappan heller. Nu vet man och det är bevisat att de är hennes föräldrar. Man får gå stegvis fram i sådana här känsliga ärenden. Inte rusa iväg blint. Jag tänker inte översätta detta till vare sig engelska eller franska. Det finns översättningprogram på Google om någon är intresserad. För bla Rädda Barnen var det självklart att hon inte skulle lämnas till Frankrike. Det hade varit absurt.

   http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/radda-barnen-om-utvisningen-absurt

   Radera