fredag 6 januari 2012

Psykiska problem var syfilis

Det tog ett år att upptäcka att mannen (?) hade syfilis i hjärnan och inte var psykiskt sjuk. Nu anmäler sig Akademiska sjukhuset i Uppsala enligt Lex Maria till socialstyrelsen.

Det kanske är dags att påminna om att i USA så studerades patienter med syfilis för att se hur det gick för dem. Det hände sig i Macon, Alabama, där flera generationer av amerikanska läkare studerade unga svarta män i Tuskagee-studien.

Där registerades också hur sjukdomen tog sig upp i patienternas hjärnor för att till sist ta kål på dem. Flera hundra sjuka jämfördes nogsamt med ett par hundra friska. De fick inga mediciner och de fick inte veta vad de led av för sjukdom. De fick dock fri mat, gratis läkarkontroller och en begravningsförsäkring.

Dessa svarta män smittade naturligtvis sina fruar och sina barn. Detta för att läkarna tyckte det var intressant att kolla hur sjukdomen utvecklades. Det var först på 70-talet, när medborgarrättsrörelsen gjorde att detta experiment äntligen omskrevs i tidningar, som studien uppmärksammades. Då hade den hållit på i årtionden.

Studien avslutades genast och de vita läkarna fick klä skott, samt den enda svarta sjuksköterskan, som hade deltagit i studien. Amerikanska staten betalade ut skadestånd till de drabbades släkter och 1997 gick president Bill Clinton ut med en ursäkt till de överlevande i studien. Den siste av dem dog 2004.

Kanske kan Akademiska sjukhuset få veta genom den studien hur syfilis i hjärnan yttrar sig? Så de slipper tro att patienterna inbillar sig eller är psykiskt sjuka?

Sjukdomen är fortfarande vanlig i Afrika, Asien och Sydamerika. I de baltiska länderna och Ryssland är spridningen stor. Det har skett en ökning av smittan bland homosexuella män och främst då i storstäderna. Syfilis kommer ursprungligen från Amerika och kom hit till Europa på 1400-talet. Det var spanjorerna som tog hit den med Columbus sjömän.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar