söndag 11 september 2011

Arktis polaris krymper

Polarisen är bland de minsta, som någonsin har uppmätts i år i september. Men då har man ju inte mätt så länge. Bara sedan 1972.

Riktigt ense är dock inte forskarna ifall denna yta möjligen är en halv procent mindre än förut eller inte.

Och ytan denna is omfattar är ändå nästan omkring halva USA, rätt mycket alltså för alla isbjörnar att springa omkring på och leta efter mat i form av sälar.

4,2 miljoner kvadratkilometer omfattar isen just nu. USA upptar som stat 9,8 miljoner kvadratkilometer. Men i Sydsvenskan tror de att polarisen omfattar 4,2 kvadratkilometer. Det är inte mycket.

Isbjörnarna beräknas till omkring 20-25 000 individer kring öar och land med is i Arktis. Dock finns de inte vid Nordpolen. De behöver både land och hav med is.

Forskare tror att redan sommaren 2030 ska hela området vid Nordpolen vara isfritt. Det har inte inträffat på 125 000 år. Sedan mätningarna startade har femtio procent av isen försvunnit. Och fredspristagaren Al Gore förutspådde att isen skulle vara försvunnen inom sju år när han fick Nobels fredspris år 2007. Det blir sommaren 2014. Vi håller koll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar